Ocena działalności naukowej w 2019 r. - aktualizacja informacji 15-03-2019

Ocena działalności naukowej jednostek obejmować będzie dwuletni okres tj. lata 2017 i 2018. Publikacje, które nie zostaną zgłoszone w Bibliotece Głównej i nie znajdą się w bazie bibliografii publikacji pracowników UMW nie zostaną uwzględnione w bieżącej ocenie jednostek (zostaną uwzględnione w kolejnej ocenie jednostek).

W związku z tym, iż rozpoczął się proces oceny jednostek i jednocześnie wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Prorektor ds. Nauki podjął decyzję dotyczącą przeprowadzenia oceny jednostek na podstawie publikacji zarówno z listy A jak i B ministra z możliwym wyjątkiem – jednostki publikujące w dziedzinie nauk humanistycznych mogą wykazać publikacje z listy C ministra. W związku z powyższym uaktualnione wykazy prosimy składać do dnia 29 marca 2019 roku.

1. Pismo Prorektora ds. Nauki dotyczące zmiany wytycznych w procesie oceny jednostek w latach 2017-2018

2. Karta kompleksowej oceny za lata 2017-2018 (aktualizacja 18.03.2019 rok)

3. Potwierdzenie publikacji- kierownicy jednostek (aktualizacja 18.03.2019 rok)