Dokumenty konkursowe

Edycja 2 - Konkurs dla naukowców

W dniu 14 lutego 2020 r.  uruchomiliśmy dla Państwa - naukowców Uniwersytetu Medycznego we Wroclawiu możliowość aplikowania o środki finansowe na realizację projektów badawczych w ramach Funduszu Nauki (Obszar Strategiczny nr 2 RID). Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursu. 

1. Ogłoszenie o konkursie w ramach OS2 RID - naukowcy
2. Regulamin finansowania projektu badawczego w ramach OS2 RID - naukowcy
3. Dokumentacja konkursowa projektu badawczego w ramach OS2 RID - naukowcy:
załącznik nr 1_oświadczenie o niefinansowaniu badań z innych źródeł
załącznik nr 2a_wzór wniosku o finansowanie projektu badawczego - część I
załącznik nr 2b_wzór wniosku o finansowanie projektu badawczego - część II
załącznik nr 2c_wzór wniosku o finansowanie projektu badawczego - część III
załącznik nr 2d_wzór wniosku o finansowanie projektu badawczego - część IV
załącznik nr 3_oświadczenie zgoda Komisji Bioetycznej
załącznik nr 4_oświadczenie o zatrudnieniu
załącznik nr 5_raport roczny
załącznik nr 6_raport końcowy
załącznik nr 7_wniosek o zmianę w projekcie
załącznik nr 8_opis dokumentu księgowego
załącznik nr 9a_formularz oceny fomalnej
załącznik nr 9b_formularz oceny merytorycznej - część I
załącznik nr 9c_formularz oceny merytorycznej - część II
załącznik nr 10_potwierdzenie złożenia dokumentów
załącznik nr 11_oświadczenie o przystąpieniu do projektu

Edycja 2 - Konkurs dla doktorantów

W dniu 14 lutego 2020 r.  uruchomiliśmy dla Państwa - doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wroclawiu możliowość aplikowania o środki finansowe na realizację projektów badawczych w ramach Funduszu Nauki (Obszar Strategiczny nr 2 RID). Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursu. 

1. Ogłoszenie o konkursie w ramach OS2 RID - doktoranci
2. Regulamin finansowania projektu badawczego w ramach OS2 RID - doktoranciOK
3. Dokumentacja konkursowa projektu badawczego w ramach OS2 RID - doktoranci:
załącznik nr 1_oświadczenie o niefinansowaniu badań z innych źródeł
załącznik nr 2a_wzór wniosku o finansowanie projektu badawczego - część I
załącznik nr 2b_wzór wniosku o finansowanie projektu badawczego - część II
załącznik nr 2c_wzór wniosku o finansowanie projektu badawczego - część III
załącznik nr 2d_wzór wniosku o finansowanie projektu badawczego - część IV
załącznik nr 3_oświadczenie zgoda Komisji Bioetycznej
załącznik nr 4a_oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w konkursie
załącznik nr 4b_oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w konkursie
załącznik nr 5_raport roczny
załącznik nr 6_raport końcowy
załącznik nr 7_wniosek o zmianę w projekcie
załącznik nr 8_opis dokumentu księgowego
załącznik nr 9a_formularz oceny fomalnej
załącznik nr 9b_formularz oceny merytorycznej - część I
załącznik nr 9c_formularz oceny merytorycznej - część II
załącznik nr 10_potwierdzenie złożenia dokumentów
załącznik nr 11_oświadczenie o przystąpieniu do projektu

Edycja 2 - Konkurs dla studentów - NABÓR ZAKOŃCZONY

W dniu 12 listopada 2019 r. uruchomiliśmy dla Państwa - studentów Uniwersytetu Medycznego we Wroclawiu możliowość aplikowania o środki finansowe na realizację projektów badawczych w ramach Funduszu Nauki (Obszar Strategiczny nr 2 RID). Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursu. 

1. Ogłoszenie o konkursie w ramach OS2 RID:
ogłoszenie o konkursie na projekt badawczy dla studentów 12.11.2019_AKTUALIZACJA (10.12.2019)
2. Regulamin finansowania projektu badawczego w ramach OS2 RID:
regulamin finansowania projektów dla studentów 12.11.2019_AKTUALIZACJA (10.12.2019)
3. Dokumentacja konkursowa projektu badawczego w ramach OS2 RID:
załącznik nr 1_oświadczenie o niefinansowaniu badań z innych źródeł
załącznik nr 2a_wzór wniosku o finansowanie projektu badawczego - część I_AKTUALIZACJA (10.12.2019)
załącznik nr 2b_wzór wniosku o finansowanie projektu badawczego - część II
załącznik nr 2c_wzór wniosku o finansowanie projektu badawczego - część III
załącznik nr 2d_wzór wniosku o finansowanie projektu badawczego - część IV
załącznik nr 3_oświadczenie zgoda Komisji Bioetycznej
załącznik nr 4a_oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w konkursie
załącznik nr 4b_oświadczenie studenta o spełnieniu warunków udziału w konkursie
załącznik nr 5_raport roczny
załącznik nr 6_raport końcowy
załącznik nr 7_wniosek o zmianę w projekcie
załącznik nr 8_opis dokumentu księgowego
załącznik nr 9a_formularz oceny fomalnej_AKTUALIZACJA (10.12.2019)
załącznik nr 9b_formularz oceny merytorycznej - część I
załącznik nr 9c_formularz oceny merytorycznej - część II
załącznik nr 10_potwierdzenie złożenia dokumentów
załącznik nr 11_oświadczenie o przystąpieniu do projektu