Sekcja Projektów Naukowych

Kierownik Sekcji Projektów Naukowych
mgr Teresa Bęć
tel.: 71 784 10 32, faks 71 784 10 59
e-mail: teresa.bec@umed.wroc.pl
 

Projekty krajowe

mgr Małgorzata Kubarycz Hoszowska
(granty Narodowego Centrum Nauki, granty dla młodych naukowców)
tel.: 71 784 16 99
e-mail: malgorzata.kubarycz-hoszowska@umed.wroc.pl

mgr Monika Święchowicz
(działalność statutowa, DUN, SPUB, ankieta działalności naukowej jednostek)
tel.: 71  784 16 98
e-mail: monika.swiechowicz@umed.wroc.pl
 
Ewa Wiertelak
(umowy cywilnoprawne, archiwizacja dokumentacji)
tel.: 71 784 10 33

mgr Małgorzata Wróbel-Meinert
(granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, programy  ministra nauki, komercyjna działalność umowna)
tel.: 71 784 11 16
e-mail: malgorzata.wrobel-meinert@umed.wroc.pl
 
mgr Małgorzata Krajewska
(projekty finansowane w ramach funduszy strukturalnych, programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej)
tel.: 71 784 16 66
e-mail: malgorzata.krajewska@umed.wroc.pl
 

Projekty  międzynarodowe
 
mgr Anna Niemiec
(Programy ramowe UE: 7 Program Ramowy, Horyzont 2020, międzynarodowe programy naukowo-badawcze)
tel.: 71 784 00 34
e-mail: anna.niemiec@umed.wroc.pl
 
inż. Piotr Mijalski
(Programy ramowe UE: Horyzont 2020, międzynarodowe programy naukowo-badawcze)
tel.: 71 784 00 53
e-mail: piotr.mijalski@umed.wroc.pl

mgr Agnieszka Urbańska-Ciszek (urlop)
(Programy ramowe UE: 7 Program Ramowy, Horyzont 2020, międzynarodowe programy naukowo-badawcze)
tel.: 71 784 00 34
e-mail: agnieszka.urbanska-ciszek@umed.wroc.pl

14.10.2016