Sekcja Projektów Naukowych

Kierownik Sekcji Projektów Naukowych
mgr Teresa Bęć 

tel.: 71 784 10 32, faks 71 784 10 59
e-mail: teresa.bec@umed.wroc.pl

Administracja

mgr Anna Diug - specjalista
tel. 71 784 10 33
e-mail: anna.diug@umed.wroc.pl

Projekty krajowe

mgr Małgorzata Kubarycz Hoszowska (planowa nieobecność)
W tym czasie kontakt z: mgr Magdalena Jakubowicz
(granty Narodowego Centrum Nauki, granty dla młodych naukowców)
tel.: 71 784 16 99
e-mail: malgorzata.kubarycz-hoszowska@umed.wroc.pl

mgr Monika Święchowicz 
(działalność statutowa, DUN, SPUB, ankieta działalności naukowej jednostek)
tel.: 71  784 16 98
e-mail: monika.swiechowicz@umed.wroc.pl
 
mgr Małgorzata Wróbel-Meinert
(granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, programy  ministra nauki, komercyjna działalność umowna)
tel.: 71 784 11 16
e-mail: malgorzata.wrobel-meinert@umed.wroc.pl

mgr Katarzyna Duszyńska
(menadżer projektów krajowych - działalność statutowa, fundusze strukturalne)
tel.: 71 784 14 90
e-mail: katarzyna.duszynska@umed.wroc.pl

mgr Magdalena Jakubowicz
(menadżer projektów krajowych - granty dla młodych naukowców, granty Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, granty Narodowego Centrum Nauki)
tel.: 71 784 16 66
e-mail:magdalena.jakubowicz@umed.wroc.pl

Projekty  międzynarodowe
 
inż. Piotr Mijalski
(Programy ramowe UE: Horyzont 2020, międzynarodowe programy naukowo-badawcze)
tel.: 71 784 00 53
e-mail: piotr.mijalski@umed.wroc.pl

MBA, Marta Duda-Sikuła
(menadżer projektów międzynarodowych - Programy ramowe UE: 7 Program Ramowy, Horyzont 2020, międzynarodowe programy naukowo-badawcze)
tel.: 71 784 14 92
e-mail:marta.duda-sikula@umed.wroc.pl

mgr Agnieszka Urbańska-Ciszek (planowa nieobecność)
(Programy ramowe UE: 7 Program Ramowy, Horyzont 2020, międzynarodowe programy naukowo-badawcze)
tel.: 71 784 00 34
e-mail: agnieszka.urbanska-ciszek@umed.wroc.pl

25.08.2017