Sekcja Międzynarodowych Projektów Naukowych

Kierownik Sekcji Międzynarodowych Projektów Naukowych

MBA, Marta Duda-Sikuła - menadżer projektów międzynarodowych
tel.: 71 784 00 34
e-mail: marta.duda-sikula@umed.wroc.pl

Sekcja Międzynarodowych Projektów Naukowych - pracownicy

mgr Julia Raińczuk - menadżer projektów międzynarodowych
Zakres zadań: Programy ramowe UE: Horyzont 2020, międzynarodowe programy naukowo-badawcze.
tel.: 71 784 00 53
e-mail: julia.rainczuk@umed.wroc.pl

dr Aleksandra Nowak - menadżer projektów międzynarodowych
Zakres zadań: Programy ramowe UE: Horyzont 2020, międzynarodowe programy naukowo-badawcze.
tel.: 71 784 14 92
e-mail: ale.nowak@umed.wroc.pl

mgr Ewa Sowińska - menadżer projektów międzynarodowych
Zakres zadań: Programy ramowe UE: Horyzont 2020, międzynarodowe programy naukowo-badawcze.
tel.: 71 784 14 92
e-mail: ewa.sowinska@umed.wroc.pl 

mgr Dorota Stefanicka-Wojtas - menadżer projektów międzynarodowych
Zakres zadań: Programy ramowe UE: Horyzont 2020, międzynarodowe programy naukowo-badawcze.
tel.: 71 784 00 34
e-mail: dorota.stefanicka-wojtas@umed.wroc.pl

26.02.2020