Sekcja Krajowych Projektów Naukowych

Z-ca kierownika CWN
mgr Magdalena Jakubowicz
tel.: 71 784 16 66
e-mail:magdalena.jakubowicz@umed.wroc.pl

Kierownik Sekcji Krajowych Projektów Naukowych
mgr Teresa Bęć
tel.: 71 784 10 32
Zakres merytoryczny zadań: MNiSW - duża infrastruktura
e-mail: teresa.bec@umed.wroc.pl

Administracja

mgr Dorota Smyrak
Zakres zadań: obsługa administra CWN, wnioski o wynagrodzenia, rachunki, archiwizacja dokumentów.
tel. 71 784 10 33
e-mail: dorota.smyrak@umed.wroc.pl

Sekcja Krajowych Projektów Naukowych - pracownicy

mgr Kamila Rot - menadżer projektów krajowych
Zakres zadań: działalność statutowa - WL, granty dla młodych naukowców - WLKP, NCBiR, programy  ministra nauki, fundusze strukturalne.
tel.: 71 784 00 14
e-mail: kamila.rot@umed.wroc.pl

dr Katarzyna Skowrońska-Dzierzba - menadżer projektów krajowych
Zakres zadań: działalność statutowa - WF, NCBiR, RID, granty MNiSW, Fundacje.
tel.: 71 784 14 90
e-mail: katarzyna.skowronska-dzierzba@umed.wroc.pl

mgr Anna Diug - menadżer projektów krajowych
Zakres zadań: działalność statutowa - WLKP oraz WLS, NAWA, Narodowe Centrum Nauki - wydział WLKP oraz WF, DUN, SPUB.
tel. 71 784 16 98
e-mail: anna.diug@umed.wroc.pl

dr Olga Zajączkowska - menadżer projektów krajowych
Zakres zadań: granty dla młodych naukowców - WLS, WF, WNZ, Narodowe Centrum Nauki - WL, WNZ, WLS, Fundacja -FNP, Ministerstwo Zdrowia, konferencje z UM.
tel.: 71 784 11 16
e-mail: olga.zajaczkowska@umed.wroc.pl 

dr Renata Sierżant - menadżer projektów krajowych
Zakres zadań: RID, działalność statutowa - WNZ, granty dla młodych naukowców - WL, Towarzystwa i Fundacje, MNiSW Granty.
tel.: 71 784 16 99
e-mail: renata.sierzant@umed.wroc.pl   

18.03.2020