Sekcja Krajowych Projektów Naukowych

Kierownik  Krajowych Projektów Naukowych
mgr Teresa Bęć (planowa nieobecność)
W czasie nieobecności prosimy o kontakt z: mgr Magdalena Jakubowicz
tel.: 71 784 16 66
e-mail:magdalena.jakubowicz@umed.wroc.pl

tel.: 71 784 10 32, faks 71 784 10 59
e-mail: teresa.bec@umed.wroc.pl

Administracja

mgr Anna Diug - specjalista
Zakres zadań: konferencje.
tel. 71 784 10 33
e-mail: anna.diug@umed.wroc.pl

Sekcja Krajowych Projektów Naukowych - pracownicy

mgr Małgorzata Wróbel-Meinert - specjalista
Zakres zadań: działalność statutowa - WL oraz WNZ, NCBiR, programy  ministra nauki, komercyjna działalność umowna, Towarzystwa naukowe.
tel.: 71 784 11 16
e-mail: malgorzata.wrobel-meinert@umed.wroc.pl

dr Katarzyna Skowrońska-Dzierzba - menadżer projektów krajowych
Zakres zadań: działalność statutowa - WF, WLKP oraz WLS, granty dla młodych naukowców - WL oraz WLKP, NCBiR, fundusze strukturalne, Ministerstwo Zdrowia, granty MNiSW, Fundacje, Ankieta działalności naukowej jednostek.
tel.: 71 784 14 90
e-mail: katarzyna.skowronska-dzierzba@umed.wroc.pl

mgr Magdalena Jakubowicz - menadżer projektów krajowych
Zakres zadań: granty dla młodych naukowców - WLS, WF, WNZ, Narodowe Centrum Nauki, MNiSW - duża infrastruktura oraz utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, fundusze strukturalne, DUN, SPUB.
tel.: 71 784 16 66
e-mail:magdalena.jakubowicz@umed.wroc.pl

Sekcja Międzynarodowych Projektów Naukowych

Kierownik  Międzynarodowych Projektów Naukowych
MBA, Marta Duda-Sikuła - menadżer projektów międzynarodowych
Zakres zadań: Programy ramowe UE: 7 Program Ramowy, Horyzont 2020, międzynarodowe programy naukowo-badawcze.
tel.: 71 784 14 92
e-mail:marta.duda-sikula@umed.wroc.pl

Sekcja Międzynarodowych Projektów Naukowych - pracownicy

mgr Dorota Stefanicka-Wojtas - menadżer projektów międzynarodowych
Zakres zadań: Programy ramowe UE: 7 Program Ramowy, Horyzont 2020, NCBR, międzynarodowe programy naukowo-badawcze.
tel.: 71 784 00 34
e-mail:dorota.stefanicka-wojtas@umed.wroc.pl

mgr Magdalena Wach - menadżer projektów międzynarodowych
Zakres zadań: granty Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, międzynarodowe programy naukowo-badawcze.
tel.: 71 784 00 53
e-mail:magdalena.wach@umed.wroc.pl
 
mgr Agnieszka Urbańska-Ciszek (planowa nieobecność)
Zakres zadań: Programy ramowe UE: 7 Program Ramowy, Horyzont 2020, międzynarodowe programy naukowo-badawcze
tel.: 71 784 00 34
e-mail: agnieszka.urbanska-ciszek@umed.wroc.pl

26.03.2018