Sekcja Krajowych Projektów Naukowych

Z-c kierownika CWN
mgr Magdalena Jakubowicz
tel.: 71 784 16 66
e-mail:magdalena.jakubowicz@umed.wroc.pl

Kierownik Sekcji Krajowych Projektów Naukowych
mgr Teresa Bęć
tel.: 71 784 10 32
Zakres merytoryczny zadań: MNiSW - duża infrastruktura
e-mail: teresa.bec@umed.wroc.pl

Administracja

mgr Beata Rosiecka - starszy referent
Zakres zadań: obsługa administra CWN, wnioski o wynagrodzenia, rachunki, archiwizacja dokumentów.
tel. 71 784 10 33
e-mail: beata.rosiecka@umed.wroc.pl

Sekcja Krajowych Projektów Naukowych - pracownicy

mgr Aneta Kurek - menadżer projektów krajowych
Zakres zadań: działalność statutowa - WL oraz WNZ, NCBiR, programy  ministra nauki, komercyjna działalność umowna, Towarzystwa naukowe.
tel.: 71 784 16 99
e-mail: aneta.kurek@umed.wroc.pl

dr Katarzyna Skowrońska-Dzierzba - menadżer projektów krajowych
Zakres zadań: działalność statutowa - WF, granty dla młodych naukowców - WL oraz WLKP, NCBiR, fundusze strukturalne, Ministerstwo Zdrowia, granty MNiSW, Fundacje, Ankieta działalności naukowej jednostek, fundusze strukturalne.
tel.: 71 784 14 90
e-mail: katarzyna.skowronska-dzierzba@umed.wroc.pl

mgr Anna Diug - menadżer projektów krajowych
Zakres zadań: działalność statutowa - WLKP oraz WLS, NAWA, Narodowe Centrum Nauki - wydział WLKP oraz WF, DUN, SPUB.
tel. 71 784 16 98
e-mail: anna.diug@umed.wroc.pl

mgr Ewa Sowińska - menadżer projektów krajowych
Zakres zadań: granty dla młodych naukowców - WLS, WF, WNZ, Narodowe Centrum Nauki - WL, WNZ.
tel.: 71 784 11 16
e-mail: ewa.sowinska@umed.wroc.pl  

13.03.2019