Oświadczenia B+R

  1. Uprzejmie informujemy, że oświadczenie B+R, o którym mowa w Zarządzeniu Rektora nr 39/XV R/ 2017, można wypełnić poprzez elektroniczny FORMULARZ OŚWIADCZENIA B+R. Po wypełnieniu formularza należy go pobrać w postaci pliku PDF, wydrukować i podpisać.
  2. W przypadku konieczności odwołania zgody, o której mowa w  Zarządzeniu Rektora nr 39/XV R/ 2017, należy wypełnić elektroniczny FORMULARZ OŚWIADCZENIA B+R O ODWOŁANIU ZGODY. Po wypełnieniu formularza należy go pobrać w postaci pliku PDF, wydrukować i podpisać.
  3. Pracownicy w grupie inżynieryjno – technicznej zatrudnieni w 100% do wykonywania zadań w obszarze dydaktycznym składają oświadczenie, że NIE wyrażają zgody na zaliczenie ich do pracowników zatrudnionych w Uczelni przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych wpisując w uzasadnieniu „posiadam opis stanowiska pracy 100% w obszarze dydaktyki”.