Aktualne konkursy na projekty badawcze i stypednia zagraniczne

1. HORYZONT 2020

Termin składania wniosków Rodzaj konkursu Tematyka konkursu Dokumentacja konkursowa
17.08.2016 H2020-HOA-01-2015 Konkurs na nagrodę Horizon dotyczącą lepszego stosowania antybiotyków. http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/14060-hoa-01-2015.html
10.09.2015 H2020-MSCA-IF-2015 Konkurs na granty indywidualne adresowany do doświadczonych naukowców. Są to granty wyjazdowe, na okres od 12 do 24 miesięcy do dowolnego kraju w UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020 lub do kraju trzeciego z obowiązkową roczną fazą reintegracyjną w dowolnym kraju europejskim. https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html#tab1

 

 


 

2. AKCJE MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - INDIVIDUAL FELLOWSHIPS

Zgodnie z regulaminem konkursu w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją, przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy. Czas trwania pobytu badawczo-szkoleniowego może wynosić od 12 do 36 miesięcy. W ramach Individual Fellowships wyróżnia się dwa typy grantów:

  • European Fellowships - w ramach grantu możliwe jest prowadzenie przez indywidualnego naukowca badań przez okres od 12 do 24 miesięcy. Badania prowadzone są w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie z innego kraju europejskiego niż pochodzi naukowiec. ,
  • Global Fellowships - w ramach grantu doświadczeni naukowcy mogą prowadzić badania w tzw. krajach trzecich (każde państwo nie będące członkiem i nie stowarzyszone z UE). Pobyt zagraniczny może trwać od 12 do 24 miesięcy. W ramach grantu istnieje także obowiązkowa faza powrotna do Europy, która musi trwać 12 miesięcy.
  • Cały czas trwa także nabór wniosków w ramach konkursów dla naukowców, które organizuje European Research Council.

Strona internetowa konkursu Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - Individual Fellowships

 


 

3. DZIEŃ INFORMACYJNY I SPOTKANIE BROKERSKIE ZDROWIE, ZMIANY DEMOGRAFICZNE I DOBROSTAN
18 września 2015 r. w Brukseli odbędzie się Dzień Informacyjny: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan. W czasie spotkania urzędnicy komisyjni omówią nowy Program Pracy na lata 2016/2017 i będzie można poznać planowane na ten okres tematy konkursów. Rejestracja na spotkanie zostanie otwarta w połowie lipca 2015. Udział w Dniu Informacyjnym jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronach Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=7829B368-BCD2-7BA8-039C396F0C62FA5D

Wydarzeniem poprzedzającym Dzień Informacyjny będzie Brokerage event 17 września 2015, organizowany w ramach projektu sieciowego HEALTH -NCP -NET 2.0 przy współpracy projektu Fi for Heaalth 2.0.

Dla naukowców planujących składanie projektów w ramach programu HORYZONT 2020 jest to doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów. Udział w spotkaniu jest bezpłatny ale rejestracja on-line jest obowiązkowa. Program oraz rejestracja zostaną ogłoszone na stronach projektu  HEALTH -NCP -NET 2.0  w zakładce News and Events: http://www.healthncp.net/news-and-events
 


 

4. NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH III PROGRAMU ZDROWIA UE

Do 15 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach III Programu Zdrowia Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Projekty można składać w następujących tematach:
PJ-01-2015: Gathering knowledge and exchanging best practices on measures reducing availability of alcoholic beverages

PJ-02-2015: Early diagnosis and treatment of viral hepatitis

PJ-03-2015: Early diagnosis of tuberculosis

PJ-04-2015: Support for the implementation and scaling up of good practices in the areas of integrated care, frailty prevention, adherence to medical plans and age-friendly communities

PJ-05-2015: Common assessment methodology on quality, safety and efficacy of transplantation therapies

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2015.html

Aktualny program pracy można pobrać ze strony Ministerstwa Zdrowia http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-z-ue/programy-finansowe-ue-w-dziedzinie-zdrowia

Dofinansowanie Unii Europejskiej do projektów wynosi 60%, co oznacza, że w projektach należy przewidzieć wkład własny. Wnioski projektowe mogą składać konsorcja międzynarodowe złożone z przynajmniej 3 jednostek z 3 różnych krajów.

 

Zachęcamy Państwa do udziału w wydarzeniach
Sekcja Współpracy z Zagranicą