Horyzont 2020: aktualne konkursy

Informujemy o możliwości uczestnictwa w programach naukowo – badawczych w ramach Horyzontu 2020. Szczegóły dotyczące konkursów link