Nagrody (informacje i formularze)

 

Kontakt

Wydział Lekarski
Biuro Rady Dyscypliny Nauki Medyczne: nagroda naukowa - tel. 71 784 13 29
Dziekanat - nagroda dydaktyczna i organizacyjna - tel. 71 784 17 01

Wydział Farmaceutyczny
Biuro Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne: nagroda naukowa - tel.:
71 784 05 37
Dziekanat: nagroda dydaktyczna i organizacyjna - tel. 71 784 02 02

Wydział Nauk o Zdrowiu
Biuro Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu: nagroda naukowa - tel.: 71 784 18 30
Dziekanat: nagroda dydaktyczna i organizacyjna - tel. 71 784 18 05
 

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 21.05.2019 r. - pobierz
 • Informacja o terminach składania wniosków - pobierz
 • Wniosek o nagrodę Prezesa Rady Ministrów - pobierz
 • Wymagane dokumenty - pobierz
 • Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych - pobierz

 

Nagrody JMR 2019

 • Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich - pobierz
 • Uchwała nr 1977 z 19.12.2018 - pobierz
 • komunikat JMR z 29 stycznia 2019 r. - pobierz

 

Nagrody JMR 2018

 • Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich - pobierz
 • Uchwała Senatu nr 1810 z 28.10.2017 r. - pobierz
 • Uchwała Senatu nr 1962 z 28.11.2018 r. - pobierz
 • Uchwała Senatu nr 1989 z 30.01.2019 r. - pobierz
 • komunikat JMR z 24 stycznia 2018 r. - pobierz (sprostowanie)
 • wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia naukowe, indywidualna/zespołowa,  I lub II stopnia - pobierz
 • wniosek o przyznanie specjalnej nagrody za osiągnięcia naukowe, indywidualna/zespołowa - pobierz
 • wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, indywidualna I / II stopnia - pobierz
 • wniosek o przyznanie specjalnej nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, indywidualna/zespołowa - pobierz
 • wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia organizacyjne - pobierz
 • wniosek o przyznanie nagrody za całokształt dorobku - pobierz
 • oświadczenie o zrzeczeniu się praw do nagrody - pobierz

 

Nagrody MZ

 • Rozporządzenie w sprawie nagród - pobierz
 • Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej dydaktycznej - pobierz
 • Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej naukowej - pobierz
 • Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej organizacyjnej - pobierz
 • Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej za caloksztalt dorobku - pobierz
 • Wniosek o przyznanie nagrody zespolowej dydaktycznej - pobierz

 

Nagrody  PAN

» Regulamin
» Ogłoszenie
» Karta zgłoszenia

Inne nagrody