Nagrody (informacje i formularze)

 

Kontakt

Wydział Lekarski
Biuro Rady Dyscypliny Nauki Medyczne: nagroda naukowa - tel. 71 784 11 56
Dziekanat: nagroda dydaktyczna i organizacyjna - tel. 71 784 17 01

Wydział Farmaceutyczny
Biuro Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne: nagroda naukowa - tel.:
71 784 05 37
Dziekanat: nagroda dydaktyczna i organizacyjna - tel. 71 784 02 02

Wydział Nauk o Zdrowiu
Biuro Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu: nagroda naukowa - tel.: 71 784 18 30
Dziekanat: nagroda dydaktyczna i organizacyjna - tel. 71 784 18 05

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Dziekanat: nagroda dydaktyczna i organizacyjna - tel. 71 784 03 56
 

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 21.05.2019 r. - pobierz
 • Informacja o terminach składania wniosków - pobierz
 • Wniosek o nagrodę Prezesa Rady Ministrów - pobierz
 • Wymagane dokumenty - pobierz
 • Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych - pobierz

 

Nagrody JMR za 2020 r.

 • Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich - pobierz 
 • Komunikat JMR z 31.01.2020 r. - pobierz
 • Zarządzenie 70 XV R 2020 - pobierz

 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - DO 31 MAJA 2020 R.

Nagrody JMR za 2019 r.

 • Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich - pobierz
 • Uchwała nr 1977 z 19.12.2018 - pobierz
 • komunikat JMR z 29 stycznia 2019 r. - pobierz
 • Uchwała nr 2119 - pobierz
 • Uchwała nr 2120 - pobierz
 • Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia naukowe indywidualne/zespołowe, I stopnia / II stopnia - pobierz
 • Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia naukowe za cykl publikacji indywidualnej/zespołowej, specjalna - pobierz
 • Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia naukowe za komercjalizację wyników badań naukowych indywidualna/zespołowa, specjalna - pobierz
 • Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, indywidualna I stopnia / indywidualna II stopnia - pobierz
 • Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, indywidualna / zespołowa, specjalna - pobierz
 • Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia organizacyjne indywidualne / zespołowe, I stopnia / II stopnia - pobierz
 • Wniosek o przyznanie nagrody za całokształt dorobku - pobierz
 • Oświadczenie* - pobierz
 • Zarządzenie 70 XV R 2020 - pobierz

 

Nagrody JMR 2018

 • Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich - pobierz
 • Uchwała Senatu nr 1810 z 28.10.2017 r. - pobierz
 • Uchwała Senatu nr 1962 z 28.11.2018 r. - pobierz
 • Uchwała Senatu nr 1989 z 30.01.2019 r. - pobierz
 • komunikat JMR z 24 stycznia 2018 r. - pobierz (sprostowanie)

 

Nagrody MZ

 • Rozporządzenie w sprawie nagród - pobierz
 • Wniosek o przyznanie nagrody - pobierz

 

Nagrody  PAN

» Regulamin
» Ogłoszenie
» Karta zgłoszenia

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne – nagrody naukowe

Wnioski należy złożyć w Biurze Rady Dyscypliny Nauki Medyczne w poniższych terminach:
- nagroda Prezesa Rady Ministrów - do 3 kwietnia 2020 r.
- nagroda Rektora - termin do 30 kwietnia 2020 r.
- nagroda Ministra Zdrowia - do 29 maja 2020 r.
- nagroda PAN do 15 maja 2020 r.

Inne nagrody