Nagrody (informacje i formularze)

 

Kontakt

Wydział Lekarski - tel.: 71 784 11 66
Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego - tel.: 71 784 17 67
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny - tel.: 71 784 03 56
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej - tel.: 71 784 02 02
Wydział Nauk o Zdrowiu - tel.: 71 784 18 05 

 

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne (zmienione rozporządzeniem z dnia 25 stycznia 2012 r.) – pobierz
 • Formularz oświadczenia podatkowego – pobierz
 • Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych – pobierz
 • Formularz zgłoszeniowy o nagrodę za osiągnięcia naukowo-techniczne – pobierz
 • Formularz zgłoszeniowy o nagrodę za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny – pobierz

 

Nagrody JMR 2019

 • Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich - pobierz
 • Uchwała nr 1977 z 19.12.2018 - pobierz
 • komunikat JMR z 29 stycznia 2019 r. - pobierz

 

Nagrody JMR 2018

 • Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich - pobierz
 • Uchwała Senatu nr 1810 z 28.10.2017 r. - pobierz
 • Uchwała Senatu nr 1962 z 28.11.2018 r. - pobierz
 • Uchwała Senatu nr 1989 z 30.01.2019 r. - pobierz
 • komunikat JMR z 24 stycznia 2018 r. - pobierz (sprostowanie)
 • wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia naukowe, indywidualna/zespołowa,  I lub II stopnia - pobierz
 • wniosek o przyznanie specjalnej nagrody za osiągnięcia naukowe, indywidualna/zespołowa - pobierz
 • wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, indywidualna I / II stopnia - pobierz
 • wniosek o przyznanie specjalnej nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, indywidualna/zespołowa - pobierz
 • wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia organizacyjne - pobierz
 • wniosek o przyznanie nagrody za całokształt dorobku - pobierz
 • oświadczenie o zrzeczeniu się praw do nagrody - pobierz

 

Nagrody MZ

 • Rozporządzenie w sprawie nagród - pobierz
 • Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej dydaktycznej - pobierz
 • Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej naukowej - pobierz
 • Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej organizacyjnej - pobierz
 • Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej za caloksztalt dorobku - pobierz
 • Wniosek o przyznanie nagrody zespolowej dydaktycznej - pobierz

 

Nagrody  PAN

Wyniki prac badawczych przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych, mają szansę na przyznanie Nagrody Naukowej Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk. Zgłoszenia wysyłać można do 31.05.2018 r. Kto może ubiegać się o nagrodę? Autorzy prac cechujących się orygnalnością myśli i nowoczesnością technik. Prace mogę być wykonywane w Polsce lub we współpracy z zagraniczną jednostką. Powinny też być ogłoszone drukiem w recenzowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych. Rektor może złożyć  - wsparty decyzją Rady Wydziału - wniosek do Wydziału Nauk Medycznych PAN w nieprzekraczalnym terminie 31 maja 2018 roku. Komisje PAN zwracają uwagę na dokładne zapoznanie się z regulaminem, gdyż rok rocznie kilka prac zostaje zdyskwalifikowanych ze względów formalnych.
» Regulamin
» Karta zgłoszenia

Inne nagrody