"Socjologia medycyny - Promocja zdrowia - Media"

Termin: 

Od 25.09.2017 do 27.09.2017

Miejsce: 

Centrum Naukowej Informacji Medycznej ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław

Informacje: 

III Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  "Socjologia medycyny - Promocja zdrowia - Media" ma charakter interdyscyplinarny. 3. edycja poświęcona będzie problematyce mediów w kontekście szeroko rozumianego zdrowia.

Zapraszamy na trzecią edycję Konferencji, której celem jest wymiana myśli i doświadczeń badawczych, popularyzacja wiedzy, ale także integracja środowiska akademickiego, koncentrującego swoje zainteresowania naukowe na szeroko rozumianej problematyce zdrowia i choroby.

Pierwsze dwa człony, składające się na tytuł konferencji, a mianowicie – „socjologia medycyny” i „promocja zdrowia”, jako kluczowe obszary zainteresowań teoretycznych i badawczych, pozostają niezmienne. Natomiast trzeci człon – określający główny kierunek rozważań – zmienia się w trakcie kolejnych spotkań. Trzecia edycja konferencji, na którą mamy przyjemność Państwa zaprosić, poświęcona będzie problematyce mediów w kontekście szeroko rozumianego zdrowia, w wymiarze jednostkowym, społecznym i kulturowym.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a poświęcona jest pogłębionej analizie teoretycznych i praktycznych rozważań dotyczących problematyki zdrowia i choroby, osadzonych w obszarach socjologii, socjologii medycyny, socjologii kultury, promocji zdrowia, medycyny, zdrowia publicznego, psychologii, pedagogiki, etyki, filozofii. Nadrzędną ideą konferencji jest zaprezentowanie istniejących, ale także wypracowanie nowych metod praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej i wyników badań empirycznych w praktyce życia społecznego. Dlatego też specjalne sesje poświęcone będą tzw. dobrym praktykom w promocji zdrowia.

ORGANIZATORZY:
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław;
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia;
Czasopismo Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego;
Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

KONTAKT: kreatywniedlazdrowia@gmail.com
Wszelkie informacje i aktualności na temat III KKNS znajdziecie Państwo
na stronie: www.kreatywniedlazdrowia.pl/IIIKKNS.htm
oraz na profilu Facebook: https://www.facebook.com/kreatywniedlazdrowia

Informacje o poprzednich konferencjach:
I KKNS: http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/IKKNS.htm
II KKNS: http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/IIKKNS.htm

Program i szczegółowe informacje o konferencji

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
w imieniu Komitetu Organizacyjnego
 dr Małgorzata Synowiec-Piłat