Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Rodzina - Zdrowie - Choroba

Termin: 

29.09.2017

Miejsce: 

Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej, Wrocław; ul. Borowska 211

Informacje: 

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową "Rodzina - Zdrowie - Choroba", która ma na celu utworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów tych, których aktywność zawodowa i naukowa skoncentrowana jest na problematyce zdrowia, choroby i jakości zycia we współczesnej rodzinie.

Zdrowie obecnie nie jest rozpatrywane jednostkowo, lecz interpretowane w odniesieniu do otoczenia, w którym funkcjonujemy. Działania zmierzające w kierunku wzmacniania kapitału zdrowotnego powinny zatem koncentrować się nie tylko na chorym, ale i na całej jego rodzinie.

Podczas konferencji poruszone będą zagadnienia w ramach poszczególnych sesji tematycznych:
- Rodzina i zdrowie
- Promocja zdrowia i profilaktyka chorób
- Rodzina a choroba przewlekła i niepełnosprawność
- Prblemy starości i starzenia się
- Choroby cywilizacyjne
- Miejsce rodziny w systemie ochrony zdrowia

Organizatorzy:
Katedra Zdrowia Publicznego oraz Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Wydział Zdrowia Uniwersytetu Katolickiego w Ružomberku (Słowacja), Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Tomasa Baty w Zlinie (Czechy).

Patronatu honorowego konferencji udzielił JM Rektor UMW prof. dr hab. Marek Ziętek oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna, z kolei patronatem naukowym wydarzenie objęło Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego Oddział Dolnośląski.

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić FORMULARZ

Zachęcamy Państwa do dołączenia do wydarzenia i nadsyłania streszczeń prac. Pełne prace po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w:

  • Public Health Forum (7 pkt. MNiSW), Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego –. Informacje o czasopiśmie i wskazówki dla autorów dostępne są na stronie http://phf.edu.pl/
  • Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne (7 pkt. MNiSW),  Kwartalnik uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Informacje o czasopiśmie i wskazówki dla autorów dostępne są na stronie http://www.pzp.umed.wroc.pl/pl/instructions-for-authors/
  • Państwo i Społeczeństwo- medycyna i zdrowie publiczne (7 pkt. MNiSW), Oficyna Wydawnicza AFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza  Modrzewskiego. Informacje o czasopiśmie i wskazówki dla autorów dostępne są na stronie http://www.ka.edu.pl/wydawnictwo/

Szczegółowe informacje w KOMUNIKACIE I oraz w KOMUNIKACIE II