Jubileusz 150-lecia Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego

Termin: 

Od 19.10.2017 do 21.10.2017

Miejsce: 

Lwów

Informacje: 

W  2017 roku  mija 150  lat  od założenia  Lwowskiego  Towarzystwa Lekarskiego, które  odegrało  olbrzymią  rolę  w  rozwoju  i historii  polskiej  medycyny i zapoczątkowało zasady samorządu lekarskiego. 

Stowarzyszenie  Lekarzy  Polskich  we Lwowie,  działające  od   1991 roku i  uważające  siebie  w  dużej  mierze  za  kontynuatora   sławnej  działalności Lwowskiego  Towarzystwa Lekarskiego organizowujemy  we  Lwowie w dniach   19 – 21  października  2017 roku  uroczystość  z okazji  Jubileuszu 150-lecia  Lwowskiego  Towarzystwa  Lekarskiego  i Międzynarodową  Konferencję Naukową, poświęconą sławnej historii lwowskiej polskiej medycyny i aktualnym problemom medycyny praktycznej (sesje historyczna, kardiologiczna,kardiochirurgiczna, transplantologiczna i radiologiczna).  Na  te  uroczystości    zapraszamy  przedstawicieli   Naczelnej  i wszystkich  polskich izb lekarskich, przedstawicieli  wszystkich  organizacji, należących  do Światowej  Federacji  Polonii  Medycznej,  członkiem, której  jest  również  nasze  Stowarzyszenie.  Nasz  Jubileusz  nie  może się  odbyć bez   udziału  delegacji  od  polskich Stowarzyszeń  Lekarskich  zza wschodniej Granicy  -  Litwy,  Białorusi,  Mołdawii  i  Ukrainy. 

Z ogromną radością powitamy wszystkich uczestników naszego Jubileuszu. Wierzymy, że nasze spotkanie i Konferencja pozostaną w Waszej pamięci, a nam dodadzą sił w zachowaniu polskości we Lwowie i wykonywaniu zadań statutowych naszego Stowarzyszenia.Spotkanie odbędzie się pod patronatem Naczelnej Izby Lekarskiej, OIL w Warszawie, Krakowie, Śląskiej,Łódzkiej,Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Fundacji „Wolność i Demokracja”.

Dziś Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie kontynuuje swoje powołanie i realizuje zadania statutowe, działamy z pobudek patriotycznych i potrzeby serca, niosąc pomoc chorym.
Serdecznie zapraszamy wszystkich lekarzy i wszystkich chętnych do spotkania we Lwowie na naszym Jubileuszu.

Zgłoszenia do udziału można kierować na mail jubileusz.150lat@gmail.com