II Dni Gerontologii

Termin: 

Od 16.10.2017 do 18.10.2017

Miejsce: 

Wrocław

Informacje: 

II Dni Gerontologii  to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i dobrych praktyk, poszukiwania nowych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych, a także poprawę jakości ich życia.

To przestrzeń otwartej dyskusji autorytetów w dziedzinie wiedzy gerontologicznej, geriatrycznej oraz dziedzin i obszarów pokrewnych mających wpływ na rozwój i życie osób starszych z praktykami, studentami i seniorami. To płaszczyzna spotkania przedstawicieli jednostek samorządowych, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, firm i instytucji, które wspólnymi siłami będą poszukiwały odpowiedzi na pytania, jakie stawia przed nami starzenie się społeczeństwa polskiego.

Komunikat organizatorów

Najbliższe spotkanie Komitetu Naukowego i Organizacyjnego odbędzie się po wakacjach we Wrocławskim Centrum Seniora w dniu 18 września w godz. 13:00-15:00.