Historia diety i kultury odżywiania

Termin: 

Od 18.10.2017 do 20.10.2017

Miejsce: 

Wrocław

Informacje: 

Zainteresowani hisotrią diet, w szczególności koncpecji starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych do 1914 roku, zachęcamy do współpracy w tworzeniu opracowania i udziału w konferencji "Historia diety i kultury odżywiania".

Zapraszamy do współpracy autorskiej w opracowaniu pierwszego tomu serii przedstawicieli następujących dyscyplin i specjalności naukowych: historyków kultury i obyczajów, etnologów i antropologów kultury, filologów klasycznych i bizantynistów, historyków epoki średniowiecza i czasów nowożytnych, historyków medycyny i farmacji, farmaceutów i farmakologów, w tym szczególnie specjalizujących się w dziedzinie bromatologii i dietetyki, lekarzy i mikrobiologów, specjalistów w zakresie medycyny tropikalnej i wojskowej. Zapraszamy także przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych i medycznych zainteresowanych problematyką konferencji.

Zapraszamy do przygotowania artykułów poświęconych następującym problemom szczegółowym:

  1. Opis starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych koncepcji dietetycznych ( do 1914 r.) i analiza ich uzasadniania przez ówczesnych autorów jako służących zdrowiu („zdrowa dieta”) lub jako elementu terapii („dieta lecznicza”, „dieta zalecana w różnych rodzajach chorób”).
  2. Opis poglądów autorów starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych (do 1914) na temat wartości odżywczej i walorów smakowych diety i analiza ich uzasadniania („smaczna dieta”, „dieta pożywna”).
  3. Opis poglądów autorów starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych (do 1914 r.) na temat szkodliwych aspektów różnych rodzajów diet i praktyk żywieniowych ( „dieta jako przyczyna choroby”, „dieta szkodliwa”, „dieta niewłaściwa”, „dieta nadmiernie obciążająca organizm”, „dieta mało urozmaicona”, „dieta zbyt uboga” itp.) i analiza ich uzasadniania.  
  4. Opis poglądów autorów starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych (do 1914 r.) na temat diet i praktyk żywieniowych jako przyczyny śmierci i analiza ich uzasadniania.
  5. Dieta w podróży, dieta w koloniach, dieta na wojnie i w innych nadzwyczajnych sytuacjach życiowych (do 1914 r.). Analiza zaleceń dietetycznych i ostrzeżeń związanych z dietą.
  6. Recepty kulinarne (szlacheckie, mieszczańskie i chłopskie), poradniki, książki kucharskie i inne źródła (do 1914 r.) jako podstawa badań nad dietą.
  7. Opis zwyczajów i obyczajów stołowych od starożytności do wybuchu I wojny światowej. Estetyka stołu i kultura odżywiania. Analiza  podobieństw i różnic w różnych epokach, warstwach społecznych, grupach wiekowych, itp.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca.

Szczegóły konferencji oraz formularz zgloszeniowy