Dokumentacja dotycząca projektów dla Młodych naukowców:

 1. Zarządzenie Rektora 29/XV R/2017
 2. Regulamin finansowania zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestnikó studiów doktoranckich w UMW
 3. Wniosek o finansowanie projektu badawczego dla młodych naukowców - część I (Załącznik nr 1a)
 4. Wniosek o finansowanie projektu badawczego dla młodych naukowców - część II (Załącznik nr 1b)
 5. Instrukcja wypełniania Wniosku o finansowanie projektu badawczego dla młodych naukowców (Załącznik nr 1c)
 6. Opinia o projekcie badawcym (Załącznik nr 2)
 7. Instrukcja wypełniania recenzji projektu (Załącznik nr 2a)
 8. Roczny raport dla projektów własnych i promotorskich (Załącznik nr 3a) - zmiana z dnia 18.01.2018 r.
 9. Końcowy raport dla projektów własnych i promotorskich (Załącznik nr 3a) - zmiana z dnia 18.01.2018 r.
 10. Rozliczenie finansowe projektu do raportu rocznego i końcowego (Załącznik nr 3b) - zmiana z dnia 12.01.2018 r.
 11. Kalkulacja kosztów (dla zadań finansowanych z dotacji 2017 r.- 10% koszty pośrednie)
 12. Kalkulacja kosztów (dla zadań finansowanych z dotacji 2016 r. - 30% koszty pośrednie)
 13. Oświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego
 14. Oświadczenie o otwartym przewodzie doktorskim
 15. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem
Dokumentacja dotycząca projektów Działalności statutowej:
 1. Plan zadaniowo-finansowy Katedry/Zakładu - 2017 r.
 2. Kalkulacja kosztów dla zadań rozpoczętych przed 2017 r. i kontynuowanych w 2017 r. - (wersja poprawiona dnia 18-05-2017)
 3. Formularz wniosku - utrzymanie potencjału badawczego w 2018 r.
 4. Formularz raportu za 2017 r. - zmiana z dnia 18.01.2018 r.