Zaproszenie na szkolenie TWINNING oraz ERA CHAIRS

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza do udziału w szkoleniu TWINNING I ERA CHAIRS DLA ZAAWANSOWANYCH, które odbędzie się 17 września 2019 roku w Warszawie.

Szkolenie odbędzie się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie przy ul. Pawińskiego 5B w Auli im. Wacława Olszaka w godzinach 10:00 - 16:00.

Podczas szkolenia zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia:

  • Jakich nowych elementów we wnioskach Twinning i ERA Chairs wymaga Komisja Europejska w 2019r? Prezentacja aktualnego Programu Pracy.
  • Jakie są kluczowe elementy wniosków Twinning i ERA Chairs, na których brak najczęściej zwracali uwagę ewaluatorzy w poprzednich edycjach konkursów? Jak nie powtarzać najczęściej popełnianych błędów?
  • Jak oceniany jest wniosek projektowy? Wystąpienie i dyskusja z udziałem ewaluatora wniosków wideningowych.
  • Przygotowanie wniosku w praktyce - wystąpienie i dyskusja z udziałem ekspertów przygotowujących i realizujących projekty Twinning i ERA Chairs w Polsce.
  • Jak zwiększyć szansę wniosku na sfinansowanie? Oferta Sieci Krajowego Punktu Kontaktowego finansowana ze środków MNiSW.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest rejestracja do dn. 13 września. Wstęp na szkolenie jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.