Szkolenie pt. Wymiana pracowników w projektach Horyzont 2020, Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Szkolenie organizuje Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) przy Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej w dniu 18.02.2019 roku.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy do programu RISE - Horyzont 2020. Projekty RISE polegają na wymianie międzynarodowej pracowników naukowych, technicznych, jak również kadry zarządzającej. Umożliwiają współpracę pomiędzy instytucjami z różnych sektorów oraz pomiędzy partnerami z UE oraz z krajów trzecich. Rejestracja i program szkolenia dostępne są na stronie RPK Wroclaw. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.