Stypendia dla doktorów - nabór wniosków w ramach projektu "BEWARE (BElgian WAllonia REsearcher) Fellowships 2"

"BEWARE (BElgian WAllonia REsearcher) Fellowships 2" to projekt mający na celu promowanie mobilności naukowców do Belgii. Ma przyciągnąć do Walonii/Belgii 75 wysoko wykwalifikowanych naukowców ze wszystkich dziedzin naukowych. 
 

Nabór trwa do 3 kwietnia 2020 roku.

Kto może aplikować?

  • Wszystkie narodowości są brane pod uwagę (badacze nie mogą przebywać w Belgii dłużej niż 12 miesięcy, w celach zawodowych, w ciągu ostatnich 36 miesięcy w momencie składania wniosku)
  • Naukowiec musi posiadać doktorat lub wykazać równoważne doświadczenie badawcze (minimum 4 lata).
  • W każdym grancie przewiduje się wynagrodzenie (± 80 000 euro / rok/ brutto), dodatek  mobilnościowy (3000 euro / rok) oraz  wynagrodzenie za pełnienie nadzoru nad stypendystą (6000 euro rocznie).
  • Badacz będzie miał umowę na okres od 18 do 36 miesięcy i wykona 50% swojego czasu w firmie i 50% w centrum badawczym, na uniwersytecie lub w szkole wyższej.

Jednostki przyjmujące, które kwalifikują się do projektu:  wszystkie walońskie firmy posiadające jedno akredytowane centrum badawcze lub jeden uniwersytet francuskojęzyczny lub jeden uniwersytet francuskojęzyczny.

Wszystkie tematy badań są kwalifikowalne, ale muszą wykazywać innowacyjny aspekt i / lub umożliwiać transfer technologii.

Program stypendialny BEWARE Fellowships 2 (dla BElgian WAllonia REsearcher) jest współfinansowany w ramach programu MSCA COFUND (kontrakt 847587) w programie Horyzont 2020. Więcej informacji tutaj oraz na stronie www.