Aktualnie otwarte konkursy krajowe

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy na realizację projektów:
1. PRELUDIUM 14 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
2. OPUS 14 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo – badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
3. DAINA 1 – to konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze, które będą realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. 
Do konkursu DAINA 1 będą mogły być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:
•    które obejmują badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli NCN;
•    których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy;
•    które uwzględniają zasady określone w warunkach konkursu w zakresie kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie DAINA;
•    których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł;
•    których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji litewskiej części projektu badawczego nie może przekraczać 80 000 euro (projekty 2-letnie) lub 120 000 euro (projekty 3-letnie);
•    w których kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej stopień naukowy doktora. 

W ramach projektu będzie można zaplanować m.in. środki na zatrudnienie kierownika z wynagrodzeniem nieprzekraczającym 190 tys. zł rocznie oraz środki na zatrudnianie osoby na stanowisku typu post-doc.

Do 15 października 2017 r. należy przesłać drogą elektroniczną wniosek przygotowany zgodnie z załącznikiem dostępnym na stronie Centrum Wspierania Nauki na adres:
•    Magdaleny Jakubowicz (konkursy Preludium, Opus)
e-mail: magdalena.jakubowicz@umed.wroc.pl, tel. 71-784-16-66, 

•    Katarzyny Duszyńskiej (konkurs Daina)
e-mail: katarzyna.duszynska@umed.wroc.pl, tel. 71-784-14-90

Formularz PRELUDIUM 14
Formularz OPUS 14
Formularz DAINA 1