Regionalna Inicjatywa Doskonałości - wyniki konkursów na projekty naukowe

Centrum Wspierania Nauki informuje o rozstrzygnięciu konkursów na realizację projektów naukowo-badawczych dla wybitnych naukowców, doktorantów i studentów.

Decyzje w sprawie rozstrzygnięcia konkursów otrzymają wszyscy Wnioskodawcy. Jednocześnie informujemy, że w przypadku laureatów konkursu uroczyste wręczenie nagród związanych z uzyskaniem środków finansowych na realizację projektów badawczych przez wybitnych naukowców, doktorantów i studentów nastąpi podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020, która odbędzie się 4 października 2019 roku o godz. 12:00 w sali im. prof. L. Kuczyńskiego Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu.

Zgodnie z §5 Regulaminu konkursu ocena wniosków o finansowanie projektów w ramach konkursów dla wybitnych naukowców, doktorantów i studentów dokonywana była w trzech etapach.

Etap 3 stanowił ocenę osiągnięć Wnioskodawcy dokonywaną przez recenzentów zewnętrznych. Podstawą przyznania lub odmowy przyznania finansowania w ramach środków RID była punktacja uzyskana przez projekt.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z listami rankingowymi projektów, które uzyskały finansowanie, przedstawionymi poniżej:

W konkursie dla wybitnych naukowców granty na realizację projektów naukowo-badawczych otrzymały projekty o numerach rejestracyjnych:

RN-N/2220-420/2019 – tytuł projektu: „Evaluation of the efficacy of allergen-specific immunotherapy using clinical parameters and immunological biomarkers in patients with house dust mite-triggered allergic rhinoconjunctivitis

RN-N/2222-420/2019 - tytuł projektu „Role of skeletal muscle perfusion reserve in the pathogenesis of exercise intolerance in heart failure with preserved ejection fraction”

RN-N/2303-420/2019 – tytuł projektu „The impact of selected STAT inhibitors on the PIP expression in breast cancer cells”

RN-N/2311-420/2019 – tytuł projektu „Effect of an open and robot-assisted colorectal surgery on endocrine response and metabolic, oxidative and nitrosative stress: association with clinical outcomes”

RN-N/2353-420/2019 – tytuł projektu „CONVALESCENCE - Comprehensive evaluation of very late cardiac and skeletaI muscIe dysfunction in asymptomatic young adults with previous effective oncoIogicaI therapy”

W konkursie dla wybitnych doktorantów granty na realizację projektów naukowo-badawczych otrzymały projekty o numerach rejestracyjnych:

RN-N/2228-420/2019 – tytuł projektu „Identification of seminal plasma ligands for the macrophage galactose-type lectin. The potential impact on modulation of the maternal immune response and male fertilization potential”

RN-N/2275-420/2019 – tytuł projektu „Selected polymorphisms of genes coding insulin and isozymes of superoxide dismutase, in people suffering from obesity and/or type 2 diabetes”

RN-N/2294-420/2019 – tytuł projektu „Itch in diabetes mellitus”

RN-N/2296-420/2019 – tytuł projektu „Klotho protein as a cardioprotective agent in human cardiac myocytes subjected to in vitro chemical ischemia/reperfusion injury”

RN-N/2310-420/2019 – tytuł projektu „Efficacy studies of the innovative combined approach for reducing Alzheimer's disease pathology on neurons and glial cells co-culture”

RN-N/2324-420/2019 – tytuł projektu „Personalizing strategies for chronic diseases prevention”

RN-N/2342-420/2019 – tytuł projektu „Psychosocial determinants of compliance with therapeutic recommendations among patients with chronic diseases”

RN-N/2352-420/2019 – tytuł projektu „Searching for new causes of severe progressing neurometabolic diseases in newborns and infants hospitalized in intensive care units by application of rapid whole exome sequencing”

RN-N/2362-420/2019 – tytuł projektu „Role of the FNDC5 expression in breast cancer”

W konkursie dla wybitnych studentów grant na realizację projektu naukowo-badawczych otrzymał projekt o numerze rejestracyjnym:

RN-N/2354-420/2019 – tytuł projektu „Evaluation of PFKFB3 and PFKFB4 level in terms of metabolic activity, autophagy, and the degree of clinical advancement in melanoma”

 

Wnioskodawcom, którzy nie uzyskali finansowania w danym naborze przysługuje prawo złożenia aplikacji w kolejnej edycji konkursu.