Regionalna Inicjatywa Doskonałości - aktualne konkursy

Od 16 stycznia 2019 r. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich realizuje projekt pn.Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jako Regionalny Ośrodek Doskonałości w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu” którego celem jest m.in. aktywizacja środowiska naukowego do wzmożonej działalności naukowej i publikacji, poprzez działania proinnowacyjne i projakościowe.  Działania te osiągnięte zostaną  poprzez realizację projektów krajowych i międzynarodowych, publikacje w czasopismach ze znaczącą wartością wskaźnika Impact Factor oraz wspieranie prowadzenia badań przez wybitnych:
I. pracowników
II. doktorantów
III. studentów Uczelni

Informujemy, że w dniu 15 lipca 2019 r. wnioski w ramach konkursów na projekty badawcze dla wybitnych naukowców, doktorantów i studentów przyjmowane będą w Centrum Wspierania Nauki do godziny 15.30.
 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Instrukcja wypełniania załącznika 2d wniosku
 

INSTRUKCJA Jak sprawdzić medianę IF dla czasopisma z dnia 09.07.2019 r.
KOMUNIKAT z dnia 27-06-2019
KOMUNIKAT z dnia 19-06-2019


I. Konkurs dla pracowników

Ogłoszenie o konkursie na projekty naukowo-badawcze realizowane przez wybitnych pracowników Uczelni - aktualizacja z dnia 19-06-2019

Regulamin konkursu na projekty naukowo-badawcze lub badawczo-rozwojowe realizowane przez wybitnych naukowców - aktualizacja z dnia 19-06-2019

Załącznik 1. Oświadczenie Wnioskodawcy o niefinansowaniu badań wskazanych we wniosku  o finansowanie z innych źródeł
Załącznik 2. Wniosek o finansowanie projektu dla wybitnych naukowców
a) APPLICATION for financing a research project for outstanding/senior scientists - part I - aktualizacja z dnia 19-06-2019
b) APPLICATION for financing a research project for outstanding/senior scientists - part II brief project description
c) APPLICATION for financing a research project for outstanding/senior scientists - part III detailed project description - aktualizacja z dnia 19-06-2019
d) APPLICATION for financing a research project  for outstanding/senior scientists - part IV Financial calculation for the research project - aktualizacja z dnia 01-07-2019
Załącznik 3. Oświadczenie o konieczności uzyskania zgody właściwej komisji
Załącznik 4. Sprawozdania kwartalne z postępu realizacji projektu
Załącznik 5. Raport roczny
Załącznik 6. Raport końcowy
Załącznik 7. Wniosek o zmianę w projekcie
Załącznik 8. Opis dokumentów finansowych
Załącznik 9. Formularz oceny wniosku – ocena formalna i merytoryczna
a) Formularz oceny wniosku o dofinansowanie projektu dla wybitnych naukowców- ocena formalna - aktualizacja z dnia 19-06-2019
b) Formularz oceny wniosku o dofinansowanie projektu dla wybitnych naukowców - ocena merytoryczna (część I)
c) Formularz oceny wniosku o dofinansowanie projektu dla wybitnych naukowców - ocena merytoryczna (część II)
Załącznik 10. Oświadczenie Wnioskodawcy o zatrudnieniu
Załącznik 11. Potwierdzenie złożenia dokumentów

I
II. Konkurs dla doktorantów

Ogłoszenie o konkursie na projekty naukowo-badawcze realizowane przez wybitnych doktorantów - aktualizacja z dnia 27-06-2019

Regulamin konkursu na projekty naukowo-badawcze lub badawczo-rozwojowe realizowane przez wybitnych doktorantów - aktualizacja z dnia 27-06-2019

Załącznik 1. Oświadczenie Wnioskodawcy i doktoranta o niefinansowaniu badań wskazanych we wniosku o finansowanie z innych źródeł
Załącznik 2. Wniosek o finansowanie projektu dla doktorantów
a) APPLICATION for financing the research project for  the PhD candidates - part I - aktualizacja z dnia 19-06-2019
b) APPLICATION for financing a research project for the PhD candidates - part II brief project description
c) APPLICATION for financing a research project for the PhD candidates - part III detailed project description
d) APPLICATION for financing the research project for the PhD candidates - part IV Financial calculation for the research project - aktualizacja z dnia 01-07-2019
Załącznik 3. Oświadczenie o konieczności uzyskania zgody właściwej komisji bioetycznej
Załącznik 4. Sprawozdanie kwartalne z postępu realizacji projektu wybitnego doktoranta
Załącznik 5. Raport roczny
Załącznik 6. Raport końcowy
Załącznik 7. Wniosek o zmianę w projekcie
Załącznik 8. Opis dokumentów finansowych
Załącznik 9. Formularz oceny wniosku – ocena formalna i merytoryczna
a) Formularz oceny wniosku o dofinansowanie projektu doktoranta- ocena formalna - aktualizacja z dnia 19-06-2019
b) Formularz oceny wniosku o dofinansowanie dla doktorantów - ocena merytoryczna (część I)
c) Formularz oceny wniosku o dofinansowanie dla doktorantów - ocena merytoryczna (część II)
Załącznik 10. Oświadczenie Wnioskodawcy i doktoranta potwierdzające spełnianie warunków udziału
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w konkursie - pracownik - aktualizacja z dnia 27-06-2019
b) Oświadczenie doktoranta o spełnianiu warunków udziału w konkursie - doktorant - aktualizacja z dnia 27-06-2019
c) Zobowiązanie wnioskodawcy i doktoranta do zrealizowania projektu w terminie krótszym niż 24 miesiące

Załącznik 11. Potwierdzenie złożenia dokumentów

III. Konkurs dla studentów

Ogłoszenie o konkursie na projekty naukowo-badawcze realizowane przez wybitnych studentów - aktualizacja z dnia 19-06-2019

Regulamin konkursu na projekty naukowo-badawcze lub badawczo-rozwojowe realizowane przez wybitnych studentów - aktualizacja z dnia 19-06-2019

Załącznik 1. Oświadczenie Wnioskodawcy i studenta o nie finansowaniu badań wskazanych we wniosku o finansowanie z innych źródeł
Załącznik 2. Wniosek o finansowanie projektu dla studentów
a) APPLICATION for financing the research project for  the students - part I - aktualizacja z dnia 19-06-2019
b) APPLICATION for financing a research project for the students - part II brief project description
c) APPLICATION for financing a research project for the students - part III detailed project description
d) APPLICATION for financing a research project for the students - part IV Financial calculation for the research project - aktualizacja z dnia 01-07-2019
Załącznik 3. Oświadczenie o konieczności uzyskania zgody właściwej komisji
Załącznik 4. Sprawozdanie kwartalne z postępu realizacji projektu wybitnego studenta 
Załącznik 5. Raport roczny 
Załącznik 6. Raport końcowy 
Załącznik 7. Wniosek o zmianę w projekcie 
Załącznik 8. Opis dokumentów finansowych
Załącznik 9. Formularz oceny wniosku – ocena formalna i merytoryczna
a) Formularz oceny wniosku o dofinansowanie dla studentów - ocena formalna - aktualizacja z dnia 19-06-2019
b) Formularz oceny wniosku o dofinansowanie dla studentów - ocena merytoryczna (część I)
c) Formularz oceny wniosku o dofinansowanie dla studentów - ocena merytoryczna (część II)
Załącznik 10. Oświadczenie Wnioskodawcy i studenta potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w konkursie - pracownik Uczelni
b) Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie - student Uczelni
Załącznik 11. Potwierdzenie złożenia dokumentów