Raporty projektów dla Młodych Naukowców za rok 2018

Raporty Roczne i Końcowe z projektów dla Młodych Naukowców należy dostarczyć w wersji papierowej i elektronicznej na formularzach dostępnych na stronie Centrum Wspierania Nauki (https://www.nauka.umed.wroc.pl/dzial-nauki-formularze) w zakładce Sekcja Projektów Naukowych /Działalność Statutowa/Formularze do pobrania (pkt 8 lub 9 oraz 10).

Wersję papierową raportu należy złożyć w Centrum Wspierania Nauki / Sekcji Krajowych Projektów Naukowych (Budynek Rektoratu ul. Pasteura 1, pok. nr 20) w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.

Godziny pracy CWN:
Poniedziałek  - 7:30-15:30
Wtorek - praca wewnętrzna działu (dyżur telefoniczny)
Środa - 7:30-15:30
Czwartek - 7:30-15:30
Piątek - 7:30-15:30