Fundusze strukturalne

Komisja Europejska zatwierdziła programy operacyjne UE na lata 2014-2020. Uczelnie wyższe posiadają więc szeroki wachlarz możliwości pozyskiwania funduszy na projekty naukowo badawcze.

Zgodnie z Umową Partnerstwa, na finansowanie badań i innowacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 przeznaczone będzie ok. 11 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogólne informacje

Informacje na temat uzyskania wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich można znaleźć m.in. na stronach:
- Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl,
- Instytucji Wdrażającej (np. Ośrodka Przetwarzania Informacji), www.opi.org.pl,
- Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  (link),
- portalu funduszy europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl),
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (link do strony www.parp.gov.pl),
- Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl,

 

Zarządzenia wewnętrzne dotyczące realizacji projektów europejskich 
 
Zarządzenie nr 97/XIV R/2009 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników świadczących pracę oraz osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych oraz współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (więcej...)
 
Zarządzenie nr 105/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie wprowadzenia w życie „Procedur realizacji projektów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem programów ramowych oraz funduszy strukturalnych” (więcej…)