Fundusze strukturalne

Komisja Europejska zatwierdziła programy operacyjne UE na lata 2014-2020. Uczelnie wyższe posiadają więc szeroki wachlarz możliwości pozyskiwania funduszy na projekty naukowo badawcze.

Zgodnie z Umową Partnerstwa, na finansowanie badań i innowacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 przeznaczone będzie ok. 11 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Aktualny harmonogram konkursów realizowanych przez NCBiR związanych z Programami Operacyjnymi znajduje się na stronie: 
Harmnogram 2017

Ogólne informacje

Informacje na temat uzyskania wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich można znaleźć m.in. na stronach:
- Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl,
- Instytucji Wdrażającej (np. Ośrodka Przetwarzania Informacji), www.opi.org.pl,
- Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  (link),
- portalu funduszy europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl),
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (link do strony www.parp.gov.pl),
- Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl,

 

Zarządzenia wewnętrzne dotyczące realizacji projektów europejskich 
 
Zarządzenie nr 97/XIV R/2009 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników świadczących pracę oraz osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych oraz współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (więcej...)
 
Zarządzenie nr 105/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie wprowadzenia w życie „Procedur realizacji projektów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem programów ramowych oraz funduszy strukturalnych” (więcej…)

KONKURS 2017

 I 

 II 

 III 

 IV 

 V 

 VI 

VII

VIII

IX

X

XI

XII

NCN OPUS     15.03-15.06     15.09-15.12
PRELUDIUM      15.03-15.06     15.09-15.12
HARMONIA           15.06-15.09      
MAESTRO           15.06-15.09      
SONATA           15.06-15.09      
SONATA BIS           15.06-15.09      
SONATINA                       od 15.12
ETIUDA                      
UWERTURA                      
TANGO                      
MINIATURA  NABÓR CIĄGŁY 
FNP TEAM       20.04-20.06            
TEAM TECH       20.04-20.06            
TEAM TECH CORE FACILITY       20.04-20.06            
FIRST TEAM 10.01-10.03                  
HOMING 10.01-10.03                  
POWROTY  10.01-10.03                  
START