Dotacja na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

W roku 2019 r. komisja rektorsko-dziekańska nie ogłosiła konkursu dla młodych naukowców. W bieżącym roku realizowane są wyłącznie projekty, które zostały otwarte przed 2019 r.