Comiesięczne posiedzenia dolnośląskiego oddziału PTD

Organizator: Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
ul. Chałubińskiego 1, 50-368 Wrocław, tel.: 71 784 22 86, 71 327 09 41, faks: 71 327 09 42
e-mail: dermwen@am.wroc.pl
Kierownik Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Joanna Maj, prof. nadzw.
Termin: każda pierwsza środa miesiąca (bez VI, VII, VIII)
Miejsce: Wrocław
Charakter spotkania: krajowy
Liczba uczestników: ok. 100 osób