POLSKIE POWROTY - nabór wniosków

POLSKIE POWROTY

Centrum Wspierania Nauki przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu informuje, że do 31.03.2020 do godz. 15.00 odbywa się nabór wniosków na projekty dotyczące umożliwienia wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Informacje na temat organizowanego konkursu na projekty badawcze Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej można znaleźć  w piśmie przewodnim (tutaj) i na stronie: https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/zakonczone/polskie-powroty-3