Ocena wewnętrzna działalności naukowo-badawczej Katedr i Zakładów

 


 
17.03.2017r  - termin składania wykazów przez Katedry i Zakłady dotyczących publikacji w czasopismach z wykazu ministra pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych oraz naukowo-technicznych zaliczanych do liczby N w 2015r. (w załączeniu pismo).