Ocena działalności naukowej Katedr i Zakładów w 2019 r.

Informujemy, że rozpoczęty został proces oceny jednostek naukowych UWM. Ocena działalności naukowej jednostek obejmować będzie dwuletni okres tj. lata 2017 i 2018. Kierownicy jednostek proszeni są o dostarczenie w terminie do 19 lutego 2019 r. do Centrum Wspierania Nauki (CWN) w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres spk@umed.wroc.pl niezbędnych informacji.
Więcej informacji na temat procesu oceny znajdziecie Państwo w na stronie CWN w zakładce Sekcja Projektów Naukowych/Działalność statutowa/Ocena działalności. Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami.