Ocena działalności naukowej Katedr i Zakładów w 2019 r.

Ocena działalności naukowej jednostek obejmować będzie dwuletni okres tj. lata 2017 i 2018. Publikacje, które nie zostaną zgłoszone w Bibliotece Głównej i nie znajdą się w bazie bibliografii publikacji pracowników UMW nie zostaną uwzględnione w bieżącej ocenie jednostek (zostaną uwzględnione w kolejnej ocenie jednostek).

W związku z tym, że większość danych niezbędnych do przeprowadzenia oceny znajduje się w jednostkach merytorycznych Uczelni oraz w systemie POL-on, kierownicy jednostek proszeni są o dostarczenie w terminie do 19 lutego 2019 r. do Centrum Wspierania Nauki (CWN) w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres spk@umed.wroc.pl niezbędnych informacji (wskazanych w załączonym piśmie przewodnim).

Pismo przewodnie dotyczące  rozpoczęcia procesu oceny działalności  naukowej Katedr i Zakładów.

Załącznik nr 1 – wykaz jednostek podlegających ocenie wewnętrznej - aktualizacja 12-02-2019

Załącznik nr 2 – Dziekani_ Rozwój Kadry Naukowej.

Karta kompleksowej oceny za lata 2017-2018 - aktualizacja 12-02-2019

Potwierdzenie publikacji – kierownicy jednostek.