Nowe konkursy w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych

Do 26 września 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych. Część tematów ma na celu przyspieszenie badań nad zaawansowanymi terapiami rzadkich chorób i wspieranie rozwoju zmodyfikowanych komórek T w walce z rakiem.

Głównymi obszarami badawczymi w obecnym naborze są:

1. Bezpieczeństwo badań translacyjnych:

  • Centralne repozytorium cyfrowych slajdów dot. patomorfologii, mające na celu wsparcie rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji.

2. Duże dane, zdrowie cyfrowe, badania kliniczne i badania regulacyjne:

  • Obserwatoria wyników zdrowotnych – wyposażenie pacjentów w narzędzia pozwalające mierzyć w znormalizowany sposób ich wyniki zdrowotne, przy zapewnieniu ich przejrzystości
  • Poprawa dostępu pacjentów, zrozumienia i przestrzegania informacji dotyczących opieki zdrowotnej: zintegrowany projekt dotyczący cyfrowej informacji na temat zdrowia.

3. Onkologia:

  • Ustanowienie międzynarodowych standardów w zakresie analizy wyników zgłaszanych przez pacjentów oraz związanych ze zdrowiem danych dotyczących jakości życia w badaniach klinicznych nad nowotworami.

4. Ułatwienie przełożenia zaawansowanych terapii zaawansowanych na pacjentów w Europie:

  • Przyspieszenie prac badawczo-rozwojowych nad produktami leczniczymi terapii zaawansowanych
  • Wspieranie rozwoju badań antygenu chimerycznych receptorów komórek T.

Szczegóły dotyczące obecnego naboru można znaleźć na stronie: https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-18