Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XX jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Nagrodą jest grant do 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu !!!

Celem konkursu Polski Produkt Przyszłości jest rozwój , promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce.

Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja jednostek naukowych z przedsiębiorcami, prowadzące działalność na terenie Polski. Warunkiem przystąpienia jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii).

Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, które:
• zostały doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony),
albo
• zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony).

Wniosek konkursowy musi być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

Termin składania wniosków w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mija 6 października br. o godz. 16:30. Wnioski w języku polskim należy  dostarczyć do CITT w formie papierowej do 26 września 2017 r.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.citt.umed.wroc.pl/konkurs-polski-produkt-przyszlosci/