Komisja Europejska ogłosiła konkurs "SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020"

W odpowiedzi na zagrożenie wywołane pojawieniem się  i rozprzestrzenianiem koronawirusa 2019-nCoV Komisja Europejska  ogłosiła konkurs "SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020: Advancing knowledge for the clinical and public health response to the epidemic".

Projekty będą podlegać klauzulom dotyczącym szybkiej wymiany danych w celu zagwarantowania, że wyniki badań naukowych zostaną niezwłocznie przekazane do publicznej służby zdrowia.

  • Termin składania wniosków upływa 12 lutego 2020 r.
  • Progi punktowe dla każdego kryterium będą wynosić 3 (Doskonałość), 4 (Wpływ) i 3 (Wykonanie). Łączny próg będzie wynosił 11.
  • Oczekuje się, że finansowanie na jeden wniosek wyniesie około 2 do 3 mln EUR.

Wszystkie istotne informacje dotyczące konkursu dostępne są tutaj.