Horyzont Europa – przyszły Program Ramowy (2021-2027)

Horyzont Europa (2021-2027) to nowy program w zakresie badań naukowych i innowacji, który ma zastąpić program Horyzont 2020. Komisja Europejska zaproponowała, by przeznaczyć na niego z budżetu UE 100 miliardów euro.

Parlament Europejski i Rada UE wiosną 2019 roku osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie założeń i finansowania Horyzontu Europa.

Wstępną struktura przedstawia się następująco.

Przyszły program w zakresie badań naukowych i innowacji będzie opierał się na misjach, których zadaniem będzie wspieranie skuteczności finansowania poprzez dążenie do jasno określonych celów. W tym celu Komisja utworzyła 5 misji dla kluczowych wyzwań, takich jak: 

  • nowotwory, 
  • zmiany klimatu, 
  • zdrowe oceany, 
  • miasta neutralne dla klimatu oraz 
  • zdrowa gleba i żywność. 

Prezentacja Horyzont Europa.