Horyzont 2020: Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA

Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach konkursów MCSA:
 
 

 1. Individual Fellowships (H2020-MSCA-IF-2017) - celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu  Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców. Instrument obejmuje dwa typy projektów: (1) European Fellowships, które umożliwiają realizację grantu od 12 do 24 miesięcy w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym (obowiązuje reguła mobilności). W ich ramach dostępne są także granty związane z powrotem do kariery naukowej po co najmniej 12 miesięcznej przerwie oraz granty reintegracyjne umożliwiające powrót naukowcom do Europy; (2) Global Fellowships dają możliwość realizacji grantu najpierw w kraju trzecim (na zasadzie oddelegowania od 12 do 24 miesięcy, przy wyborze kraju obowiązuje reguła mobilności), a następnie obowiązkowy 12 miesięczny powrót do Europy (nie obowiązuje reguła mobilności, można grant realizować także w Polsce). W ramach obu typów projektu można zaplanować realizację części działań w innej europejskiej instytucji z sektora pozaakademickiego lub akademickiego na zasadzie oddelegowania od 3 do 6 miesięcy.

Wnioski aplikacyjne należy składać do 14 września 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie, dokumenty, formularze znajdują się na portalu UE:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
 
 
2. Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND)
(H2020-MSCA-COFUND-2017) - współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych ma na celu zwiększenie puli i dostępności grantów wspierających rozwój kariery zarówno początkujących jak i doświadczonych naukowców. Projekt realizowany od 36 do 60 miesięcy przez jedną organizację znajdującą się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z H2020 opiera się na dofinansowaniu przez KE (do 10 mln euro/projekt) istniejących lub nowo utworzonych programów ukierunkowanych na międzynarodowe, międzysektorowe  i interdyscyplinarne badania, szkolenia oraz mobilność.

Wnioski aplikacyjne należy składać do 28 września 2017 r. 

Szczegółowe informacje o konkursie, dokumenty, formularze znajdują się na portalu UE:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-COFUND-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
 
 
Zapraszamy do Centrum Wspierania Nauki/Sekcja Projektów Naukowych w celu uzyskania dalszych informacji.
Osoby do kontaktu:
Marta Duda-Sikuła  tel. 71 784 14 92,
Anna Niemiec tel. 71 784 00 34.