Granty dla naszych naukowców w konkursie ETIUDA

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs ETIUDA 7, w którym stypendia doktorskie otrzymało dwoje naszych naukowców: mgr Katarzyna Hanna Malec i lek. Łukasz Piotr Zadka. 

Lek. Łukasz Zadka zdobył dofinansowanie na projekt pt. „Znaczenie egzocytozy i receptora IL10RA względem indukcji supresji odpowiedzi immunologicznej w raku jelita grubego poprzez mechanizm śródpęcherzykowego transportu pozakomórkowego” w wysokości 125 216 zł, który będzie realizował na Wydziale Lekarskim. Lek. Łukasz Zadka doktoryzuje się w Zakładzie Histologii i Embriologii.

Natomiast mgr Katarzyna Malec otrzymała stypendium w wysokości 124 104 zł na projekt pt. „Interakcje lek-substancja powierzchniowo czynna w micelarnych nośnikach substancji aktywnych farmaceutycznie” realizowany na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej. Mgr Katarzyna Malec jest doktorantką w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku.