Europejskie Dni Badań i Innowacji w Brukseli

Komisja Europejska zaprasza na Europejskie Dni Badań i Innowacji w Brukseli, które odbędą się w dniach 24-26 września 2019 r. Będzie to wydarzenie poświęcone kolejnemu programowi ramowemu na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa.

Europejskie Dni Badań i Innowacji składać się będą z 3 głównych części: konferencji politycznej wysokiego szczebla, centrum innowacji europejskich oraz wystawy pt. „Nauka jest cudowna” - prezentującej projekty finansowane przez Unię Europejską.