REALIZOWANE  PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

 

Nazwa Programu Akronim Projektu Okres realizacji Logo
Protokół Międzynarodowy - badanie kliniczne IntReALL 2010 SR 2011-2016
PROJEKT MIĘDZYNARODOWY PURE 2006-2021
PROJEKT MIĘDZYNARODOWY RITUX 2014-2025  
HORYZONT 2020 SECURE 2015-2020
HORYZONT 2020 BETA 3_LVH 2015-2020
JOIN CALL, ERA CVD, Narodowe Centrum
Badań i Rozowju
LIPCAR-HF 2017-2020
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju OXYGENATE 2018-2020
ERA-NET NEURON, Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju
NEURON 2018-2020
Fundacja na Ratunek Dzieciom z Chorobą 
Nowotworową
INFORM REGISTRY 2018-2021  
Uniwersytet Tasmański SUCCOUR 2018-2021  
HORYZONT 2020 REGIONS4PERMED- INTERREGIONAL
COORDINATION FOR A FAST AND DEEP
UPTAKE OF PERSONALISED HEALTH
2018-2022
HORYZONT 2020 RECOMB 2018-2022
Wspólne Przedsięwzięcie Inicjatywa Leków
Innowacyjnych 2 (IMI2 JU)
HARMONY 2017-2021
Wspólne Przedsięwzięcie Inicjatywa Leków
Innowacyjnych 2 (IMI2 JU)
CONCEPTION 2019-2024
HORYZONT 2020 HeartBIT_4.0 2020-2022
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej COPERNICUS 2019-2021
JPND, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju SHARED 2019-2022
JPND, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju COGNISANCE 2019-2022
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 3D-DENT 2019-2022