7. Program Ramowy  Badań, Rozwoju  Technologicznego i Wdrożeń Unii Europejskiej (2007-2013).

7. Program Ramowy jest największym mechanizmem Unii Europejskiej finansującym badania naukowe i rozwój technologiczny w Europie w latach 2007 - 2013.

7. Program Ramowy został stworzony, aby podnieść poziom zatrudnienia i konkurencyjności Europy.
Głównymi celami 7. PR są:

  • wspieranie współpracy ponadnarodowej w całej UE,
  • zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach wiedzy,
  • wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii m.in. poprzez wspieranie naukowców rozpoczynających karierę,
  • zintensyfikowanie dialogu między światem nauki i społeczeństwem celem zwiększenia społecznego zaufania do nauki,
  • wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej (finansowanej ze środków publicznych).

7. PR skomponowany jest z czterech głównych
programów szczegółowych:

Oraz dwóch dodatkowych programów:

 

Dokumentu do wyświetlenia i pobrania: