KE zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

Ministerstwo Zdrowia informuje, że Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne online w celu kształtowania europejskich inwestycji w badania, innowacje i wdrażanie technologii cyfrowych na lata 2021-2027.

Konsultacje dotyczą programów:

  • HORIZON EUROPE: Komisja przygotowuje realizację programu "Horyzont Europa", kolejnego i najbardziej ambitnego unijnego programu badań i innowacji (2021-2027) z proponowanym budżetem w wysokości 100 miliardów EUR. Intensywny proces wspólnego projektowania pomoże ukształtować europejskie inwestycje w badania i innowacje w nadchodzących latach. W ramach tego procesu Komisja rozpoczęła konsultacje online.
  • DIGITAL EUROPE: Komisja planuje obecnie program o łącznej wartości 9,2 miliarda EUR (z zastrzeżeniem zgody Rady i Parlamentu Europejskiego) na wdrażanie innowacyjnych technologii cyfrowych. Rozpoczęto otwarte konsultacje na temat orientacji pierwszych dwóch lat tego proponowanego programu Cyfrowa Europa. W latach 2021-2027 program będzie inwestował w technologie cyfrowe, które mogą przynieść korzyści dla obywateli UE. 

Ministerstwo zachęca do szerokich konsultacji obu programów, tak, aby znalazły się w nich cele i priorytety istotne z punktu widzenia polityki zdrowotnej.