Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Strona internetowa
www.citt.umed.wroc.pl

Specjalista
dr inż. Joanna Rydzak
tel.: 71 784 11 48
e-mail: joanna.rydzak@umed.wroc.pl

Specjalista  
dr Małgorzata Ajon (zwolnienie lekarskie)
tel.: 71 784 11 48
e-mail: malgorzata.ajon@umed.wroc.pl

Starsi referenci
mgr Beata Rosiecka
 tel.: 71 784 11 48
e-mail: beata.rosiecka@umed.wroc.pl

mgr Grzegorz Żmudziński                
e-mail: grzegorz.zmudzinski@umed.wroc.pl

23.05.2016