Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Strona internetowa
www.citt.umed.wroc.pl

e-mail: citt@umed.wroc.pl

Kierownik
dr inż. Joanna Rydzak
tel.: 71 784 11 48
e-mail: joanna.rydzak@umed.wroc.pl

Główny specjalista  
mgr Kinga Kręcioch
tel.: 71 784 11 48
e-mail: kinga.krecioch@umed.wroc.pl

Główny specjalista  
mgr Krzysztof Malinowski
tel.: 71 784 11 48
e-mail: krzysztof.malinowski@umed.wroc.pl
 
Samodzielny referent
mgr Grzegorz Żmudziński
tel.: 71 784 11 48
e-mail: grzegorz.zmudzinski@umed.wroc.pl

Starszy referent
mgr Beata Rosiecka (urlop macierzyński)
tel.: 71 784 11 48
e-mail: beata.rosiecka@umed.wroc.pl

22.05.2017