Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Strona internetowa
www.citt.umed.wroc.pl

e-mail: citt@umed.wroc.pl

Kierownik
mgr Krzysztof Malinowski
tel.: 71 784 11 48
e-mail: krzysztof.malinowski@umed.wroc.pl

Główny specjalista  
mgr Kinga Kręcioch
tel.: 71 784 11 48
e-mail: kinga.krecioch@umed.wroc.pl

Specjalista  
mgr inż. Anna Szewczyk
tel: 71 784 11 48
e-mail: anna.szewczyk@umed.wroc.pl

Samodzielny referent
mgr Grzegorz Żmudziński
tel.: 71 784 11 48
e-mail: grzegorz.zmudzinski@umed.wroc.pl

Starszy referent
mgr Beata Rosiecka
tel.: 71 784 11 48
e-mail: beata.rosiecka@umed.wroc.pl

25.01.2019