Centrum Innowacji i Transferu Technologii – kompetencje

  1. Opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków, wzorów użytkowych i innych przedmiotów ochrony do Urzędu Patentowego RP we współpracy z twórcami rozwiązań oraz prowadzenie spraw rozpatrywanych przed Urzędem Patentowym RP.
  2. Ustalanie stanu prawnego udzielonych patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw ochronnych na znaki towarowe, praw z rejestracji na wzory przemysłowe.
  3. Wspomaganie prac badawczo-wdrożeniowych poprzez udzielanie wsparcia z zakresu planowania badań pod kątem zwiększenia szans na uzyskanie ochrony oraz efektywnego wdrożenia i komercjalizacji.
  4. Przygotowywanie studiów wykonalności oraz przygotowywanie oferty dla potencjalnych inwestorów.
  5. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z inwestorami i przedsiębiorcami.
  6. Udział w przygotowaniu umów dotyczących komercjalizacji wyników badań oraz wsparcie przy negocjacjach warunków umowy.
  7. Pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego na rozwój innowacyjnych projektów oraz ich ochronę.