Centrum Wspierania Nauki

Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław
Budynek Rektoratu, pokój 20
tel.: 71 784 10 32, 71 784 00 14
faks: 71 784 10 59

Kierownik
mgr inż. Agnieszka Skotarczyk
tel.: 71 784 17 86, faks 71 784 10 59
e-mail: agnieszka.skotarczyk@umed.wroc.pl

 

W ramach Centrum funkcjonują:
1) Sekcja Projektów Naukowych,
2) Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

 

Sekcja Projektów Naukowych

Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław
Budynek Rektoratu, pokój 20
tel.: 71 784 10 32, 71 784 00 14
faks: 71 784 10 59

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław
Budynek Rektoratu, pokój 22
tel. 71 784 11 48
fax: 71 784 16 69
www.citt.umed.wroc.pl

08.09.2016