Iuvenes Wratislaviae 2018
(19.4.2018)

Do 30 czerwca 2018 roku zgłaszać można wnioski o nagrodę Iuvenes Wratislaviae. Konkurs już po raz siódmy organizuje wrocławski Oddział Polskiej Akademii Nauk. W tym roku nagroda dla młodego naukowca to 10 tys. złotych.

Nagroda Kryształowej Brukselki 2018 - nabór zgłoszeń do nagrody
(18.4.2018)

Z okazji 20 lat uczestnictwa Polski w Programach Ramowych Badań i Innowacji Unii Europejskiej przyznane zostaną Nagrody Kryształowej Brukselki 2018 za wybitne osiągnięcia w realizacji i promocji projektów programów ramowych.

Sprostowania komunikatów Rektora
(18.4.2018)

Poniżej sprostowania komunikatów JM Rektora z dnia 14 lipca 2017 r. oraz 24.01.2018 r. dotyczące nagród za osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczne.
Do pobrania

MINIATURA – „małe granty” ruszają po raz drugi
(17.4.2018)

Badania pilotażowe, konsultacje, konferencje – te i inne działania będą mogli sfinansować polscy badacze w ramach konkursu MINIATURA 2. Druga edycja tzw. małych grantów została ogłoszona 17 kwietnia 2018 r. przez Narodowe Centrum Nauki.

Jak zdobyć stypendium na zagraniczne badania?
(17.4.2018)

Młodzi naukowcy chcący zdobyć międzynarodowe doświadczenie w prowadzeniu badań mogą ubiegać się o stypendia w ramach programu Horyzont 2020. Informacji na temat dostarczy spotkanie we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii.

Miniatura 2 - nowy konkurs NCN
(17.4.2018)

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs MINIATURA 2, skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN.

Konkurs dotyczący mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich w ramach programu imienia BEKKERA
(12.4.2018)

Centrum Wspierania Nauki przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu informuje, że do 31 maja br. do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego letniego  odbywa się nabór wniosków na projekty dotyczące zwiększenia mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich posiadający co najmniej stopień doktora poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Osoba składająca wniosek powinna być zatrudniona w polskiej uczelni lub jednostce naukowej.

Konkurs Młodzi Naukowcy 2018 r. - ocena złożonych wniosków
(11.4.2018)

Centrum Wspierania Nauki UMED informuje, że zakończyła się ocena złożonych wniosków o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursu na projekty badawcze służące rozwojowi Młodych Naukowców i Uczestników Studiów Doktoranckich na rok 2018.

Ogłoszono Konkurs Naukowej Fundacji Nutricia na projekty badawcze
(6.4.2018)

Centrum Wspierania Nauki przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu informuje, że do 30 czerwca br. będzie odbywał się nabór wniosków na projekty badawcze, promotorskie oraz stypendia związane z żywieniem człowieka ze środków Fundacji Nutricia. Okres od zamknięcia konkursu do podjęcia decyzji o finansowanie projektu badawczego trwa ok. 4 miesięcy.

Szkolenie: Umowa konsorcjum w międzynarodowych projektach badawczych
(27.3.2018)

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Umowa konsorcjum w międzynarodowych projektach badawczych", które odbędzie się 13 kwietnia 2018 we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii PWR.