Program LIDER - młodzi naukowcy (terminy składania wniosków)
(16.1.2018)
Centrum Wspierania Nauki przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu informuje, że od dnia 15 stycznia do 15 marca br. będzie odbywał się nabór wniosków do IX konkursu w Programie LIDER, który jest organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we Warszawie. Więcej informacji.
 
Nagroda im. Artura Rojszczaka dla młodych uczonych
(16.1.2018)

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz trzynasty ogłasza konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka przeznaczoną dla młodych doktorów. Jej laureat otrzyma 5 tysięcy złotych.

Formularze raportów – zadania badawcze realizowane w ramach działalności statutowej
(12.1.2018)

Informujemy, iż termin składania raportów za rok 2017 z zadań realizowanych w ramach działalności statutowej upływa z dniem 14 lutego 2018 r. W zakładce Działalność statutowa/Formularze do pobrania dostępny jest formularz raportu za 2017r. W załączeniu pismo skierowane do Kierowników Katedr i Zakładów (pobierz).

Formularze raportów - projekty dla młodych naukowców
(12.1.2018)
Informujemy, iż termin składania raportów rocznych w projektach dla młodych naukowców upływa z dniem 31 stycznia 2018 r. W zakładce Działalność statutowa/Formularze do pobrania dostępne są raporty za 2017 r. (pkt. 8-10 tj. załącznik 3a i załącznik 3b).
Zmiana wysokości opłat za publikację w Advances
(4.1.2018)

Od 1 stycznia 2018 roku, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 134/XV R/2017, opłata za publikację w czasopiśmie Advances in Clinical and Experimental Medicine wzrasta do 700 euro. O wysokości opłaty decyduje data przesłania tekstu.

Wrocławska Magnolia 2018
(19.12.2017)

XV edycja konkursu "Wrocławska Magnolia" skierowana jest do absolwentów studiów magisterskich, których prace dyplomowe dotyczy jakości życia wrocławian. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody pieniężne.

Horyzont 2020: aktualne konkursy
(18.12.2017)

Informujemy o możliwości uczestnictwa w programach naukowo – badawczych w ramach Horyzontu 2020. Aktualny harmonogram konkursów znajduje się tutaj

Konferencja See More
(12.12.2017)

Za nami I Międzynarodowa Konferencja Naukowa ‘See More’ - Metody Obrazowania w Medycynie, Biologii i Archeologii. W 4 sesjach tematycznych uczestnicy przedstawili 36 prac naukowych z medycyny, antropologii, archeologii czy weterynarii.

Promowaliśmy przedsiębiorczość
(8.12.2017)

Przedstawiciele Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz goście z Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości wspólnie odpowiadali na pytania w holu CNIM.

Działania Marii Skłodowskiej-Curie: RISE – otwarty konkurs
(29.11.2017)

22 listopada 2017 r. Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w konkursie Marie Skłodowska-Curie Research and Innovative Staff Exchange (MSCA RISE). Budżet konkursu wynosi 80 mln euro.