Horyzont 2020: Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA
(4.8.2017)

Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach konkursów MCSA.

Absolwenci psychologiii klinicznej poszukiwani
(2.8.2017)

Poszukiwani magistranci/doktoranci w projekcie badawczym współrealizowanym przez Klinikę Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zrekrutowane mogą zostać dwie osoby.

Psychiatria Dialogi Interdyscyplinarne: przedłużono zgłoszenia do sesji plakatowej
(2.8.2017)

Do 20 sierpnia przedłużono termin nadsyłania prac do  sesji plakatowej organizowanej w ramach konferencji konferencji "PSYCHIATRIA DIALOGI INTERDYSCYPLINARNE". W imieniu prof. Joanny Rymaszewskiej zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji. 

IMI uruchomiło dwa nowe konkursy – Call 11. i Call 12.
(28.7.2017)

Adresatami uruchomionych 19 lipca br.  konkursów są: naukowcy, MŚP, średnie przedsiębiorstwa, organizacje pacjenckie, organy regulacyjne i inne podmioty zainteresowane takimi dziedzinami jak: badania medyczne, rozwój leków, zdrowie publiczne itp.

ERC publikuje dokumenty dotyczące najbliższych konkursów
(28.7.2017)

Najbliższy konkurs na granty ERC-2018-StG ogłoszony zostanie 3 sierpnia 2017 r. Jednak już wcześniej opublikowano Program Pracy – Work Programme 2018  oraz przewodnik dla autorów wniosków – Information for Applicants, obejmujący również konkurs dla naukowców starszych stażem – ERC-2018-CoG.

Wielka Brytania deklaruje wsparcie dla projektów Horyzontu 2020 po wyjściu z UE
(28.7.2017)

Rząd brytyjski ponownie złożył zapewnienie, że wszystkie projekty realizowane w ramach programu Horyzont 2020, rozpoczęte przed wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, będą otrzymywały od rządu brytyjskiego wsparcie do czasu ich zakończenia.

Przedstawiciele europejskich uniwersytetów rozmawiali o Horyzoncie 2020
(19.7.2017)

Uniwersytet Jagielloński zorganizował 30 czerwca br. międzynarodowe seminarium „Widening Participation and Structural Funds”. Spotkanie odbyło się w ramach współpracy UJ w międzynarodowej sieci uniwersytetów – The Guild of European Research-Intensive Universities – (The Guild).

Participant Portal z nową funkcją wyszukiwania partnerów
(19.7.2017)

Participant Portal udostępnia nową usługę ułatwiającą poszukiwanie partnerów do składania wspólnych wniosków przy ubieganiu się o dotacje UE. Nowa funkcjonalność pozwala przeszukiwać profile organizacji, które wcześniej otrzymały finansowanie ze środków unijnych za pośrednictwem PP.

Zmiany w procesie oceny wniosków do IMI2
(19.7.2017)

Począwszy od 11. konkursu (otwarcie 19 lipca 2017) obowiązywać będzie poprawiony dokument dotyczący składania, oceny i przyznawania grantów (IMI2 Manual for Submission, Evaluation and Grant Award), przyjęty przez Radę Zarządzającą IMI2 w dniu 11 lipca 2017  r.

Centrum Wspierania Nauki - zaproszenie do współpracy
(19.7.2017)

Zapraszamy do współpracy z Centrum Wspierania Nauki poprzez pobranie i wypełnienie Wstępnej karty pomysłu na projekt. Jest to instrument umożliwiający nam poszukiwanie funduszy na realizację Państwa pomysłów.