7. Kongres Eurobiotech
(18.9.2019)

Uprzejmie informujemy, że 7. edycja Europejskiego Kongresu Nauk Przyrodniczych Eurobiotech odbędzie się w Krakowie w dniach 23–25 września 2019 r. Motywami przewodnimy tegorocznej edycji będzie agrobiotechnologia oraz medycyna spersonalizowana.
 

RID - dodatkowe środki do wykorzystania
(13.9.2019)

Pracownicy, studenci i doktoranci naszej uczelni mają możliwość skorzystać ze środków finansowych dostępnych w projekcie "Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jako Regionalny Ośrodek Doskonałości w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu".

KE zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych
(23.8.2019)

Ministerstwo Zdrowia informuje, że Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne online w celu kształtowania europejskich inwestycji w badania, innowacje i wdrażanie technologii cyfrowych na lata 2021-2027.

Zaproszenie na szkolenie TWINNING oraz ERA CHAIRS
(22.8.2019)

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza do udziału w szkoleniu TWINNING I ERA CHAIRS DLA ZAAWANSOWANYCH, które odbędzie się 17 września 2019 roku w Warszawie.

Horyzont Europa – przyszły Program Ramowy (2021-2027)
(22.8.2019)

Horyzont Europa (2021-2027) to nowy program w zakresie badań naukowych i innowacji, który ma zastąpić program Horyzont 2020. Komisja Europejska zaproponowała, by przeznaczyć na niego z budżetu UE 100 miliardów euro.

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa – zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń
(21.8.2019)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji we Francji, we współpracy z Francuską Akademią Nauk, zapraszają do nadsyłania zgłoszeń do pierwszego konkursu o Polsko – Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie.

Otwarte konkursy w ramach programu Horyzont 2020
(21.8.2019)

Sekcja Międzynarodowych Projektów Naukowych zaprasza do zapoznania się z otwartymi konkursami w ramach programu Horyzont 2020.

Lista najnowszych ofert grantów i stypendiów
(19.8.2019)

Zespół EURAXESS opublikował najnowsze zestawienie ofert grantów i stypendiów zagranicznych dla naukowców na różnych etapach kariery. Oferty pochodzą z różnych źródeł: krajowych, europejskich (Horyzont 2020) i zagranicznych.

Międzynarodowe spotkanie brokerskie „Personalised Medicine for Health in European Research”
(12.8.2019)

Serdeczni zapraszamy na wydarzenie, które odbędzie się 23 października 2019 r. w godzinach 09:30 – 15:00 w Centrum Onkologii w Gliwicach (ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15).

Efekty projektów naukowych – system POLON
(8.8.2019)
W związku z wymogiem ustawowym (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce z późniejszymi zmianami) uzupełnienia w systemie POL-on danych