Program stypendialny w Bawarii
(18.9.2017)

Bawarskie Ministerstwo Nauki i Badań Naukowych zaprasza do ubiegania się o stypendia naukowe na rok akademicki 2018/19 w ramach programu BAYHOST. Wnioski przyjmowane są do 1 grudnia 2017.

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC - bezpłatne szkolenie ERC programu H2020 09.10.2017.
(15.9.2017)

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób z doktoratem, zainteresowanych badaniami o wysokim stopniu ryzyka, prowadzącymi do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedz.

Konkurs Polski Produkt Przyszłości
(13.9.2017)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XX jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Nagrodą jest grant do 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu !!!

Ruszył konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS
(11.9.2017)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej razem z niemieckim stowarzyszeniem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zapraszają do zgłaszania kandydatów do konkursu o siódmą nagrodę COPERNICUS dla wybitnych polskich i niemieckich naukowców.

CERIC-ERIC oferuje możliwość bezpłatnego korzystania z infrastruktury badawczej
(11.9.2017)

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC po raz kolejny zaprasza do bezpłatnego korzystania ze swojej infrastruktury badawczej. Oferta CERIC-ERIC skierowana jest do naukowców z takich dziedzin jak: biologia, medycyna, farmakologia, biotechnologia, chemia, fizyka, elektronika, nanotechnologia, geologia, ochrona środowiska i inżynieria materiałowa.

Najlepiej w Europie rekrutujemy pacjentów
(31.8.2017)

Członkowie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) ocenili postępy realizowanego przez Katedrę Chorób Serca projektu badania klinicznego o BETA3_LVH. Nasza jednostka została liderem rekrutacji pacjentów.

Doceniona przez Europejskie Towarzystwo Patologów
(31.8.2017)

Dr Martyna Trzeszcz - jako pierwszy patomorfolog z Polski - otrzymała prestiżową nagrodę Europejskiego Towarzystwa Patologów (ESP). Przez dwa miesiące szkolić się będzie w wysoko wyspecjalizowanym ośrodku w Wielkiej Brytanii.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
(31.8.2017)

Ustawę o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 1.10.2017 roku będzie wspierać wymianę akademicką i zwiększać poziom umiędzynarodowienia polskiej nauki.

Kolejna szansa na pieniądze z NBCR
(22.8.2017)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło kolejny konkurs umożliwiający zdobycie dofinansowania na studia doktoranckie. Nabór wniosków ruszy we wrześniu, a do rozdysponowania jest 155 mln złotych.

Eksperci od biobankowania spotkają się we Wrocławiu
(7.8.2017)

Ustalenie stanu faktycznego w zakresie infrastruktury i planów na jej rozwój, wymiana spostrzeżeń i doświadczeń - to główne założenia konferencji dotyczącej polskich biobanków, która w październiku odbędzie się na naszej uczelni.