Efekty projektów naukowych – system POLON
(12.2.2019)

W związku z wymogiem ustawowym (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce z późniejszymi zmianami) uzupełnienia w systemie POL-on danych

Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL 2019
(8.2.2019)

4 lutego 2019 roku otwarty został nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu AAL, pozwalającego na sfinansowanie badań nad technologiami wspierającymi osoby z demencją. 

Ocena działalności naukowej Katedr i Zakładów w 2019 r.
(5.2.2019)
Informujemy, że rozpoczęty został proces oceny jednostek naukowych UWM. Ocena działalności naukowej jednostek obejmować będzie dwuletni okres tj. lata 2017 i 2018. Kierownicy jednostek proszeni są o dostarczenie w terminie do 19 lutego 2019 r. do Centrum Wspierania Nauki (CWN) w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres spk@umed.wroc.pl niezbędnych informacji.
Program LIDER - młodzi naukowcy – uruchomiony nabór wniosków
(24.1.2019)

Centrum Wspierania Nauki przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu informuje, że od dnia 18 stycznia do 18 marca br. będzie odbywał się nabór wniosków do X konkursu w Programie LIDER, który jest organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we Warszawie.

Harmonogramy otwartych konkursów międzynarodowych na 2019 rok
(23.1.2019)

Centrum Wspierania Nauki uprzejmie informuje, że na stronach Sekcji Projektów Naukowych dostępne są aktualne Harmonogramy otwartych konkursów międzynarodowych.

Finansowanie projektów badawczych ze środków amerykańskiej Jeffrey Modell Foundation
(23.1.2019)

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami finansowania projektów badawczych ze środków amerykańskiej Jeffrey Modell Foundation. Fundacja zajmuje się wspieraniem badań zajmujących się zagadnieniami z zakresu pierwotnych niedoborów odporności.

Adapting to the Changing Times in Health Sciences Education
(18.1.2019)

Międzynarodowa konferencja pt. “Adapting to the Changing Times in Health Sciences Education” organizowana w Roanoke przez IAMSE i partnera naszej uczelni VTC School of Medicine odbędzie się w czerwcu 2019 r.

Szkolenie pt. Wymiana pracowników w projektach Horyzont 2020, Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
(16.1.2019)

Szkolenie organizuje Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) przy Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej w dniu 18.02.2019 roku.

Raporty projektów dla Młodych Naukowców za rok 2018
(8.1.2019)

Raporty Roczne i Końcowe z projektów dla Młodych Naukowców należy dostarczyć w wersji papierowej i elektronicznej na formularzach dostępnych na stronie Centrum Wspierania Nauki (https://www.nauka.umed.wroc.pl/dzial-nauki-formularze) w zakładce Sekcja Projektów Naukowych /Działalność Statutowa/Formularze do pobrania (pkt 8 lub 9 oraz 10).

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy UWERTURA 3, SONATINA 3 oraz ETIUDA 7.
(31.12.2018)

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy SONATINA 3, UWERTURA 3 i ETIUDA 7. W ramach tych konkursów naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich oraz staży zagranicznych. Łączny budżet konkursów wynosi 56 mln zł.