Centrum Wspierania Nauki - zaproszenie do współpracy
(25.5.2017)
Zapraszamy do współpracy z Centrum Wspierania Nauki poprzez pobranie i wypełnienie Wstępnej karty pomysłu na projekt. Jest to instrument umożliwiający nam poszukiwanie funduszy na realizację Państwa pomysłów.
Inwestycje - wnioski o przyznanie środków finansowych
(25.5.2017)

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na 2018 rok.
 

Konkurs na Granty (ERC Advanced Grants)
(25.5.2017)

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła konkurs na granty dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grants). Granty te są adresowane do naukowców ze stopniem doktora lub wyższym i mają na celu wsparcie najlepszych, innowacyjnych projektów badawczych, przygotowanych przez doświadczonych, samodzielnych naukowców o uznanym dorobku, mających już praktykę w kierowaniu zespołem.

Blisko 4,5 miliona złotych dla naszych naukowców
(18.5.2017)

5 naukowców związanych z Uniwersytetem Medycznym otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki. W sumie rozdano 463 miliony złotych, z czego blisko 4,5 miliona wykorzystają nasi badacze.

Piąty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe
(15.5.2017)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority/ISERD ogłaszają piąty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, 

Konkurs w ramach Regionalnych agend naukowo-badawczych na wsparcie nowatorskich projektów wpisujących się w regionalne specjalizacje NCBR
(12.5.2017)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs Regionalnych Agent Naukowo-Badawczych (RANB) na wsparcie nowatorskich projektów wpisujących się w regionalne specjalizacje NCBR.

Nabór na studia doktoranckie PAN
(5.5.2017)

 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór kandydatów na studia doktoranckie. Poszukiwani są doktoranci w dziedzinie nauk biologicznych.

KE przedstawiła wyniki konsultacji w sprawie programu Horyzont 2020
(4.5.2017)

28 kwietnia 2017 r. Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EESC) na konferencji w Brukseli przedstawili wyniki konsultacji zainteresowanych stron w sprawie programu Horyzont 2020.

Co najmniej 35 mln zł na utworzenie instytucji badawczej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze.
(2.5.2017)

Informujemy, że 28 kwietnia 2017 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła trzeci otwarty konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) współfinansowany w ramach IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Program HEALTH3
(2.5.2017)

Centrum Wspierania Nauki informuje, że KUE w ramach Programu HEALTH3 ogłosiła konkurs na realizację projektu