O ewaluacji jakości badań naukowych
(10.12.2019)

Polecamy uwadze artykuł prof. Adama Szelaga, który podzielił się ze społecznością naszej uczelni rozważaniami w kontekście zmian w zasadach ewaluacji wprowadzonych wraz z tak zwaną Ustawą 2.0.

20-lecie Regionalnego Punktu Kontaktowego
(21.11.2019)

28 listopada 2019 roku, z okazji 20-lecia RPK-Wrocław, zapraszamy na seminarium "Jak odnieść sukces w międzynarodowych programach badawczych". Spotkaniu będzie towarzyszyła wystawa „Patrz w przyszłość. Dolnoślązacy w programie Horyzont 2020”.

Konkurs na centra referencyjne EIP Aktywnego i Zdrowego Starzenia
(18.11.2019)

Komisja Europejska, wspierana przez zespół projektu WE4AHA, ogłosiła rozszerzony trzeci konkurs na centra referencyjne Europejskiego Innowacyjnego Partnerstwa dla Aktywnego i Zdrowego Starzenia. Nabór ten jest otwarty do 16 grudnia 2019.

Spotkanie polskich realizatorów grantów MSCA we Wrocławiu
(18.11.2019)

W dniu 6 grudnia 2019 roku, w związku ze spotkaniem Polskiego Oddziału Marie Curie Alumni Association, zapraszmy na krótką prezentację przewodniczączącego, dr. inż. Rohana Somana na temat „Opportunities for funding for young Polish researchers”.

Uruchomienie programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała nauka w roku 2019
(12.11.2019)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło system teleinformatyczny OSF, który umożliwia złożenie wniosków w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Otwarcie konkursu na polsko-norweskie projekty badawcze POLNOR 2019
(29.10.2019)

23 września 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Operator Programu „Badania stosowane” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ogłosiło otwarcie konkursu na polsko-norweskie projekty badawcze POLNOR 2019.

Innowacyjne sieci szkoleniowe - program Horyzont 2020
(28.10.2019)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.10.2019 r. w Regionalnym Punkcie Kontaktowym odbędzie się szkolenie „Innowacyjne sieci szkoleniowe program H2020”.

Szkolenie “Zostań ekspertem oceniającym w programie Horyzont 2020”
(28.10.2019)

19.11.2019 Regionalny Punkt Kontaktowy organizuje szkolenie “Zostań ekspertem oceniającym w programie Horyzont 2020”. Przeznaczone jest dla osób zamierzających zostać ekspertami oceniającymi wnioski projektowe w programie Horyzont 2020.

Konkurs PRELUDIUM BIS 1
(21.10.2019)

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM BIS 1 skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Projekt umożliwia uzyskanie wsparcia i finansowania prac badawczych realizowanych w ramach rozpraw doktorskich. 

Wrocławskie Konferencje Naukowe na rok 2020
(17.10.2019)

Informujemy, że Prezydent Miasta Wrocławia uruchomił program Wrocławskie Konferencje Naukowe na rok 2020 pozwalający na dofinansowania konferencji o szczególnym znaczeniu promocyjnym dla miasta Wrocławia, skierowany do wrocławskich ośrodków akademickich, instytucji z otoczenia nauki i biznesu oraz instytucji badawczych.