MAESTRO 12 i SONATA BIS 10 - konkursy NCN
(6.7.2020)

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w konkursach MAESTRO 12 oraz SONATA BIS 10. Konkurs MAESTRO 12 skierowany jest do doświadczonych naukowców, którzy chcą realizować pionierskie badania naukowe, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy.

PWN Nauka - pierwsze wydanie e-czasopisma
(3.7.2020)

PWN  wydało pierwszy numer nowego e-czasopisma skierowanego do naukowców, dydaktyków i doktorantów. Pierwsze wydanie dotyczy prawa autorskiego.  Redakcja zachęca również do współpracy.

Środki na współpracę z niemieckimi naukowcami
(3.7.2020)

FNP prowadzi konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy – zaproszeni przez badaczy z Polski - mogą przyjechać do naszego kraju na kilkumiesięczne pobyty naukowe.

Szkolenia on-line o portalu EURAXESS
(2.7.2020)

Zapraszamy na szkolenia z funkcjonalności portalu EURAXESS – witryny Komisji Europejskiej zawierającej m.in. europejską bazę ofert pracy, ofert finansowania badań naukowych i innych możliwości współpracy naukowej.

Lato z Marią Skłodowską-Curie w KPK: Granty Indywidualne MSCA
(26.6.2020)

Krajowy Punkt Kontaktowy zapraszana cykl szkoleń „Granty Indywidualne MSCA – elementy dobrego wniosku". Jest to ostatni konkurs na granty indywidualne w Programie Horyzont 2020. Termin składania wniosków upływa 9 września 2020 roku. 

NAWA: nabór wniosków do programu PROFESURA
(22.6.2020)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków do programu Profesura Gościnna, umożliwiającego zatrudnienie naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym i stworzenie dla nich grupy projektowej.

2 - 3 lipca 2020 - Health Technology in Connected & Integrated Care - konferencja online
(22.6.2020)

Celem spotkania jest określenie jaki wpływ na spersonalizowaną medycynę mają nowe regulacje i które z nich mogą być rozwiązaniem możliwym do implementowania na poziomie regionalnym. Zapraszamy do udziału.

Dr hab. Karol Nartowski laureatem konkursu MOZART
(18.6.2020)

Dr hab. Karol Nartowski z Katedry Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego został pierwszym laureatem międzynarodowego dwustronnego konkursu MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze.

Warsztaty online - Projekty H2020-MSCA i Horizon EUROPA jako narzędzie promowania innowacji oraz współpracy między środowiskiem naukowym a biznesem
(15.6.2020)

Webinar przeznaczony jest zarówno dla firm zainteresowanych wdrożeniem najnowszych rozwiązań w zakresie nanoteranostyki nowotworów, jak i naukowców oraz przedsiębiorstw planujacych napisanie wspólnego wniosku w ramach programów KE.

Dr Henryk Czarnik-Matusewicz wśród liderów akcji COST
(5.6.2020)

Dr Henryk Czarnik-Matusewicz z Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej wziął udział w pisaniu zwycięskiej Akcji w ramach programu COST umożliwiającego naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią.