Przedstawiciele europejskich uniwersytetów rozmawiali o Horyzoncie 2020
(19.7.2017)

Uniwersytet Jagielloński zorganizował 30 czerwca br. międzynarodowe seminarium „Widening Participation and Structural Funds”. Spotkanie odbyło się w ramach współpracy UJ w międzynarodowej sieci uniwersytetów – The Guild of European Research-Intensive Universities – (The Guild).

Participant Portal z nową funkcją wyszukiwania partnerów
(19.7.2017)

Participant Portal udostępnia nową usługę ułatwiającą poszukiwanie partnerów do składania wspólnych wniosków przy ubieganiu się o dotacje UE. Nowa funkcjonalność pozwala przeszukiwać profile organizacji, które wcześniej otrzymały finansowanie ze środków unijnych za pośrednictwem PP.

Zmiany w procesie oceny wniosków do IMI2
(19.7.2017)

Począwszy od 11. konkursu (otwarcie 19 lipca 2017) obowiązywać będzie poprawiony dokument dotyczący składania, oceny i przyznawania grantów (IMI2 Manual for Submission, Evaluation and Grant Award), przyjęty przez Radę Zarządzającą IMI2 w dniu 11 lipca 2017  r.

Centrum Wspierania Nauki - zaproszenie do współpracy
(19.7.2017)

Zapraszamy do współpracy z Centrum Wspierania Nauki poprzez pobranie i wypełnienie Wstępnej karty pomysłu na projekt. Jest to instrument umożliwiający nam poszukiwanie funduszy na realizację Państwa pomysłów.

Nabór wniosków w programie Visiting Professors
(14.7.2017)

Do 31 października składać można wnioski w programie Visiting Professors. To cykl wizyt znanych naukowców, artystów, ludzi biznesu z całego świata. Finansowane są one z budżetu miejskiego (fundusz Scientiae Wratislaviensis).

Informacja o Nagrodach Rektora
(14.7.2017)

Uzgodniono wartości progowe kryteriów dla nagród naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych w roku 2017. Poniżej informacja o nagrodach za publikacje, komercjalizację wyników badań, autorstwo podręcznika, czy opiekę nad SKN.

Nowe szkolenie RPK, Horyzont 2020.
(14.7.2017)

Regionalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Wrocławskiej zaprasza serdecznie na szkolenia "SME Instrument i Business Model Canvas" oraz szkolenie poświęconego grantom ERC.

Przed otwarciem konkursów IMI2 zaprasza na serię webinariów
(14.7.2017)

W dniach 3-26 lipca 2017 r. w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Inicjatywa Leków Innowacyjnych 2 (IMI2) zaprasza do udziału w webinariach, na których omówione zostaną najbliższe konkursy (Call 11 i Call 12) oraz ich zasady.  Udział w webinariach wymaga zarejestrowania się.

Aktualne konkursy międzynarodowe.
(6.7.2017)

Na naszej stronie internetowej w zakładce "harmonogram konkursów" umieściliśmy aktualny harmonogram konkursów międzynarodowych.

NCN: Konkurs na polsko-litewskie projekty Daina
(29.6.2017)
Narodowe Centrum Nauki wspólnie z litewską agencją finansującą badania naukowe Lietuvos mokslo taryba ogłosiło konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze. Od 15 września 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków.
Osoby zainteresowane mogą starać się o sfinansowanie projektów badawczych w wysokości nieprzekraczającej 80 000 euro (projekty 2-letnie) lub 120 000 euro (projekty 3-letnie).