Warsztaty dotyczące aplikowania o granty ERC
(19.10.2018)

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Regionalny Punkt we Wrocławiu zapraszają na warsztaty dla pracowników instytucji naukowych nt. tworzenia optymalnego środowiska aplikowania o granty ERC.

START 2019 - stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
(18.10.2018)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór na prestiżowe stypendium START, skierowane dla wybitnych młodych naukowców.Celem programu START jest wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych badaczy.

OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14
(18.10.2018)

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14, w ramach których naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów naukowo-badawczych.

MINIATURA 2
(18.10.2018)

Nadal można składać wnioski na ogłoszony przez Narodowe Centrum Nauki konkurs MINIATURA 2 w celu zdobycia finansowania pojedynczych działań naukowych.

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej poszukuje ERA Chairs Group Leader
(16.10.2018)

Szanowni Państwo,

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej  w ramach projektu MOSaIC  poszukuje  ERA Chairs Group Leader.

TEAM-NET: nabór wniosków do konkursu
(8.10.2018)

 

Program TEAM-NET oferuje jednostkom naukowym środki na finansowanie interdyscyplinarnych badań naukowych realizowanych przez sieć współpracujących zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych naukowców.

AKTUALNOŚCI

Konkurs TEAM-NET: nabór wniosków w październiku

Wsparcie dla czasopism naukowych 2019-2020
(5.10.2018)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w dniu 02.10.2018 r. system teleinformatyczny OSF, który umożliwia złożenie wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na rok 2019.

Jednostki zainteresowane złożeniem wniosku proszone są o przeslanie do dnia 05.10.2018 r. na skrzynkę spk@umed.wroc.pl następujących informacji:

BEETHOVEN LIFE 1
(4.10.2018)

Narodowe Centrum Nauki ogłasza Konkurs BEETHOVEN LIFE 1 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu.

Oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2019/2020
(1.10.2018)

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej ogłosiła najnowszą ofertę stypendialną na przyszły rok akademicki. O udział w stażach czy kursach starać się mogą studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy oraz nauczyciele akademiccy. 

Identyfikator ORCID - szkolenie w Bibliotece Głównej UMW
(1.10.2018)

Biblioteka Główna UMW zaprasza na szkolenia na temat identyfikatora ORCID. Trwają około 1 godziny i odbywają się w budynku Biblioteki w sali multimedialnej na II piętrze. Pierwsze zaplanowano już 2 października 2018 roku.