Dotacja statutowa i Dotacja dla Młodych Naukowców
(10.8.2018)
Centrum Wspierania Nauki informuje, że dotacja statutowa oraz dotacja dla młodych naukowców została podzielona. Pisma informacyjne zostały przekazane do Kierowników jednostek oraz Kierowników projektów kancelarią wewnętrzną Uczelni.
Zapraszamy do składania kalkulacji zgodnie z formularzami znajdującymi się na stronie: https://www.nauka.umed.wroc.pl/dzial-nauki-formularze
Efekty projektów naukowych – system POLON
(9.8.2018)

W związku z wymogiem ustawowym (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r.

Środki na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego 2019
(2.8.2018)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło system teleinformatyczny OSF, który umożliwia złożenie wniosków o finansowanie zadań na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego SPUB na rok 2019.

Działalność upowszechniająca naukę (DUN) - 2019
(30.7.2018)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w systemie teleinformatyczny OSF, możliwość złożenia wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na rok 2019.
NARODOWE CENTRUM NAUKI ogłasza konkurs na projekty badawcze pn. HARMONIA 9
(16.7.2018)

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 947) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs HARMONIA 10 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

Dotacja statutowa - WL, WLKP, WF
(11.7.2018)
Informujemy, że Komisja Rektorsko-Dziekańska w dniu 18.06.2018 r. podjęła decyzję dokonania wstępnego rozdziału dotacji aktualnie otrzymanej transzy na utrzymanie potencjału badawczego na wydziałach WL, WLKP i WF. Decyzje o wysokości przyznanej katedrze dotacji zostaną przekazane przez CWN.
Otwarte Programy Ramowe KE Horyzont 2020 - rok 2018
(6.7.2018)

Sekcja Międzynarodowych Projektów Naukowych UM informuje Państwa o możliwości składania aplikacji  w Programie Ramowym  KE Horyzont 2020 w roku 2018.

Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri
(4.7.2018)

Zaproszenie do zgłaszania ofert przez polskie instytucje naukowe, które zapewnią warunki do utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w ramach swej struktury

PILNA INFORMACJA KPK dotycząca Programów Badawczych UE
(4.7.2018)

Horyzont Europa wymaga programu dot. nauki, społeczeństwa i inicjatyw obywatelskich – podpisz petycję!

PROGRAM FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ - WSPARCIE MŁODEJ KADRY NAUKOWEJ – START
(2.7.2018)

WARTO ROZWIJAĆ I WSPIERAĆ MŁODE TALENTY

Najzdolniejsi młodzi naukowcy potrzebują wsparcia na starcie swojej drogi naukowej