Wykład prof. Friedricha Köhlera w ramach Visiting Professors
(29.5.2018)

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Fundusz Scientiae Wratislavenses serdecznie zapraszają na wykład prof. Friedricha Köhlera (kierownika Centrum Telemedycyny Sercowo-naczyniowej, Charité, Berlin).

Szkolenie - Indywidualne stypendia wyjazdowe - Działania Marie Skłodowska Curie Horyzont 2020
(18.5.2018)

Szkolenie przeznaczone jest dla naukowców z doktoratem (lub czteroletnim doświadczeniem w pracy naukowej liczonej na pełen etat), którzy chcieliby wyjechać do najlepszych ośrodków na świecie i prowadzić projekty badawcze od 12-36 miesięcy, otrzymując solidne wynagrodzenie. Szkolenie odbędzie się 24 maja 2018.  

Nasi naukowcy z grantami OPUS 14 i PRELUDIUM 14
(16.5.2018)

W sumie osiem projektów autorstwa lub współautorstwa naszych naukowców otrzymało granty w ramach konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14. Dzięki temu badania prowadzone na naszej uczelni zostaną dofinansowane kwotą ponad 3 mln zł.

Siena University Hospital Social Work Department is interested in hosting a postdoc MSCA fellow in social work.
(14.5.2018)

In particular the research will be based on the development of a social card, as a survey tool provided by social professionals in Emergency Department (ED), which should highlight the prevalence of social issues on health in reference to the following aspects that characterize the person's access to the ED: differentiation based on age, sex, social and family situation, number and type of accesses and conclusive outcomes.

Komunikacja-rozpowszechniania-wykorzystywanie – nowa broszura wyjaśnia różnice między tymi pojęciami
(14.5.2018)

European IPR Helpdesk wydał broszurę pt. „Making the most of your H2020 project. Boosting the impact of your project through effective communication, dissemination and exploitation". Nowa publikacja ma na celu wyjaśnienie terminologii poprzez zilustrowanie różnic między komunikacją, rozpowszechnianiem i wykorzystywaniem oraz wskazanie wspólnych obszarów.

https://www.kpk.gov.pl/?p=43176&znewsletter=2maja2018

 

Nabór wniosków w Programie Mozart
(14.5.2018)

Do 20 czerwca przyjmowane będą wnioski w tegorocznej, siódmej już, edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "Mozart".

Summer School on Technologie Transfer in Life Sciences
(10.5.2018)

The 6th International Summer School on Technology Transfer in Life Sciences will take place in Dresden from 17th September – 21st September 2018 with the kind support of external experts on technology transfer.

Zaproszenie na szkolenia w Programie Wiedza Edukacja Rozwój
(9.5.2018)

Ministerstwo Zdrowia zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenia w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Aktualnie dostępne szolenia dotyczą przede wszystkim działań profilaktycznych.

Otwarcie konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”
(25.4.2018)

NCBR ogłosił konkurs w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Miniatura 2 - konkurs na pojedyńcze działanie naukowe
(20.4.2018)
Przypominamy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs MINIATURA 2, skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN.

Ważne informacje:
1. Dokumentacja konkursowa.
2. System ZSUN/OSF.