Wrocławskie Konferencje Naukowe na rok 2020
(17.10.2019)

Informujemy, że Prezydent Miasta Wrocławia uruchomił program Wrocławskie Konferencje Naukowe na rok 2020 pozwalający na dofinansowania konferencji o szczególnym znaczeniu promocyjnym dla miasta Wrocławia, skierowany do wrocławskich ośrodków akademickich, instytucji z otoczenia nauki i biznesu oraz instytucji badawczych.

Nagroda Naukowa im. Jana Steffena 2020
(16.10.2019)

Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii nauk informuje, że w 2020 roku przewidywane jest przyznanie Nagrody Naukowej im. Jana Steffena za wybitną rozprawę doktorską z dziedziny onkologii doświadczalnej i/lub klinicznej.

Obowiązujące terminy i zasady realizacji projektów badawczych
(11.10.2019)

Uprzejmie  informujemy, że zgodnie z „ Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w sprawie zasad realizacji zadań finansowanych z działalności statutowej” kierownik jednostki organizacyjnej wraz z kierownikiem zadania są odpowiedzialni za merytoryczne i terminowe wykonanie badań oraz są zobowiązani do składania właściwych sprawozdań, w ustalonych terminach. Ponadto informacje dotyczące zmiany składu zespołu badawczego, kierownika projektu, terminu realizacji projektu oraz zmiany dotyczące budżetu należy przekazywać do Centrum Wspierania Nauki (Centrum)  po ich akceptacji przez osobę uprawnioną.

 Jednocześnie przypominamy o obowiązujących terminach i zasadach realizacji projektów badawczych:

Ogłoszenie o konkursie DIP - Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R
(11.10.2019)

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła  konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.2 „Innowacyjne Przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1, Schemat 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R (Wspólne Przedsięwzięcie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju „Dolnośląska strefa technologii biomedycznych”) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Przedłużenie naboru w konkursie GRIEG
(10.10.2019)

Informujemy, że termin składania wniosków w konkursie GRIEG został przedłużony do 28 października 2019 r., do godz. 24.00.

Kolejne środki z NCBiR na projekty naszych naukowców
(9.10.2019)

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu uzyskał środki finansowe na realizację dwóch projektów naukowo-badawczych w ramach środków NCBIR - konkurs "Dolnośląska Strefa Technologii Biomedycznych" (PO Inteligenty Rozwój).

30 listopada 2019 r. - termin składania zamówień oraz dysponowania dotacjami na bieżący rok w ramach działań służących rozwojowi Młodych Naukowców
(9.10.2019)

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 listopada 2019 r. mija termin składania zamówień oraz dysponowania dotacjami na bieżący rok w ramach działań służących rozwojowi Młodych Naukowców.

Agencja Badań Medycznych - ogłoszenie naboru
(8.10.2019)

Agencja Badań Medycznych ogłosiła pierwszy nabór wniosków w ramach  konkurs na działalność badawczą - rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych.
 

Finansowanie zadań na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego SPUB
(7.10.2019)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło system teleinformatyczny OSF, który umożliwia złożenie wniosków o finansowanie zadań na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego SPUB na rok 2020.

Szkolenie "Innowacyjne sieci szkoleniowe - program Horyzont 2020"
(2.10.2019)

Regionalny Punkt Kontaktowy zaprasza na szkolenie dedykowane dla osób z instytucji chcących utworzyć innowacyjne sieci szkoleniowe oraz początkujących naukowców zainteresowanych wyjazdem szkoleniowo-badawczym lub zrobieniem doktoratu.