Staże

Uprzejmie proszę o nadsyłanie do sekretariatu Prorektora ds. nauki, do dnia 26 lutego 2016 r. wniosków (druk poniżej) dotyczących odbywania staży naukowych w kraju, w jednostkach podległych Ministerstwu Zdrowia.

Przy ustalaniu zakresu stażu należy zwrócić uwagę na uzyskanie bezpośrednich korzyści dla jednostki typującej.

Staż powinien obejmować okres dwóch tygodni .Ponadto zgłoszone wnioski  powinny  zawierać  stwierdzenie,  że  nie  istnieje  możliwość  odbywania proponowanego stażu w Zakładach i Klinikach naszej Uczelni lub w innych Uczelniach Wrocławia, oraz że wyjazd kandydata nie zakłóci pracy dydaktycznej i usługowej - co powinien potwierdzić Kierownik jednostki.

Z  wyrazami szacunku
Prorektor ds. Nauki
Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak

W załączeniu:
 - wniosek o staż krajowy