Warsztaty: ABC Przygotowania wniosku do programu Horyzont 2020. Projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne.
(27.3.2017)

Serdecznie chcemy zaprosić przedstawicieli Uczelni na warsztaty "ABC Przygotowania wniosku do programu Horyzont 2020. Projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne" , organizowanie wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.

Dofinansowanie w ramach programu MOZART
(25.3.2017)

Wrocławskie Centrum Akademickie zaprasza na spotkania dotyczące programu MOZART 28 marca o 10:00 oraz 6 kwietnia o 14:00 w siedzibie WCA (rynek 13). Do programu dołączyć mogą naukowcy ze stopniem co najmnniej doktora.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursów: OPUS 13, PRELUDIUM 13.
(24.3.2017)

Uprzejmię informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy na realizację projektów: OPUS 13 oraz PRELUDIUM 13.

Startuje VI edycja miejskiego programu współpracy "MOZART"
(15.3.2017)

Zapraszamy do wzięcia udziału w VI edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz SektoravAktywności Gospodarczej "Mozart" (edycja 2017/2018).

Stypendia rządu francuskiego
(13.3.2017)

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy [BGF Pobyt badawczy]. Termin nadsyłania wniosków mija 16 maja 2017 roku.

Seminarium i otwarte wykłady z okazji 10-lecia Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
(7.3.2017)

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie. Powołana w 2007 r. i finansowana ze środków 7. Programu Ramowego, a obecnie z Horyzontu 2020, ERC finansuje przełomowe, pionierskie i wykraczające poza obecnie znane granice wiedzy badania naukowe prowadzone w Europie.

Fit for Health 2.0: Webinar on ‘Clinical Trials for Horizon 2020 projects’ on 4th April 2017
(27.2.2017)

This webinar is targeted in particular to SMEs and research institutes interested in submitting proposals that include clinical trials and who precisely want to follow the directions of Horizon 2020 on this critical issue. 

CERIC-ERIC: bezpłatny dostęp do zagranicznych ośrodków badawczych.
(24.2.2017)

Działające pod auspicjami Komisji Europejskiej Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC zaprasza do bezpłatnego korzystania z infrastruktury badawczej umożliwiającej badania materiałów i biomateriałów. Oferta CERIC-ERIC skierowana jest do naukowców z takich dziedzin jak: biologia, medycyna, farmakologia, biotechnologia; chemia; fizyka; elektronika, nanotechnologia; geologia; ochrona środowiska i inżynieria materiałowa.

MNiSW doceni wybitne osiągnięcia i opiekę w nauce i dydaktyce
(23.2.2017)

Do 31 marca składać można wnioski o przyznanie nagród ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej. Jednostki zgłaszać mogą po jednym kandydacie do każdej z nagród.

NCN przedłuża termin składania wniosków
(22.2.2017)

Narodowe Centrum Nauki przedłuża termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. do dnia 22 marca br. (wnioski należy wysłać wyłącznie elektronicznie w
systemie OSF do godz. 23:59).