CERIC-ERIC: bezpłatny dostęp do zagranicznych ośrodków badawczych.
(24.2.2017)

Działające pod auspicjami Komisji Europejskiej Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC zaprasza do bezpłatnego korzystania z infrastruktury badawczej umożliwiającej badania materiałów i biomateriałów. Oferta CERIC-ERIC skierowana jest do naukowców z takich dziedzin jak: biologia, medycyna, farmakologia, biotechnologia; chemia; fizyka; elektronika, nanotechnologia; geologia; ochrona środowiska i inżynieria materiałowa.

MNiSW doceni wybitne osiągnięcia i opiekę w nauce i dydaktyce
(23.2.2017)

Do 31 marca składać można wnioski o przyznanie nagród ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej. Jednostki zgłaszać mogą po jednym kandydacie do każdej z nagród.

NCN przedłuża termin składania wniosków
(22.2.2017)

Narodowe Centrum Nauki przedłuża termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. do dnia 22 marca br. (wnioski należy wysłać wyłącznie elektronicznie w
systemie OSF do godz. 23:59).

Wymiana pracowników w projektach Horyzont 2020, Research and Innovation Staff Exchange (RISE). 28.02.2017.
(22.2.2017)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy do programu Horyzont 2020. Projekty RISE polegają na wymianie kadry naukowej, technicznej oraz kadry zarządzającej. Umożliwiają współpracę pomiędzy instytucjami z różnych sektorów oraz pomiędzy partnerami z UE oraz z krajów trzecich.

Bezpłatny dostęp do europejskich infrastruktur badawczych.
(22.2.2017)

Program Horyzont 2020 finansuje kilkadziesiąt projektów, których celem jest umożliwienie naukowcom bezpłatnego dostępu do najlepszych europejskich laboratoriów, obserwatoriów, specjalistycznych zbiorów i innego typu infrastruktur (np. statków badawczych).

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu POLONIUM na lata 2018-19.
(17.2.2017)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań zapraszają do podejmowania współpracy w ramach programu POLONIUM.

Spotkanie 14 marca „Jak wspierać granty ERC?”
(17.2.2017)

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na dzień informacyjny „Jak wspierać granty ERC?”, który odbędzie się 14 marca w IPPT PAN.

Sonata w wykonaniu naszego naukowca
(13.2.2017)

Projekt przygotowany przez dr. Kubę Ptaszkowskiego znalazł się w gronie dofinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata. Wspiera on projekty  badawcze realizowane przez rozpoczynających karierę naukowców.

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 stycznia 2017 r.
(13.2.2017)

W sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Stypendia dla młodych naukowców
(10.2.2017)

Otwarto XII edycję konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców (do 35. roku życia). Dziekanaty Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przyjmują opisy przebiegu pracy naukowej.